Němčina pro středně pokročilé

Kurz němčiny  pro středně pokročilé je určen těm, kteří rozumí a reagují na mluvený či psaný projev a umí se orientovat v běžných každodenních situacích v německy mluvícím prostředí. Cílem tohoto  kurzu je rozšíření a prohloubení  již získaných jazykových  znalostí a dovedností.

Obsah kurzu

V gramatické části je kladen důraz na  opakování a procvičení zejména minulých časů (sloves pomocných, slabých, silných, modálních), vedlejší vět,  infinitivu  minulému, příčestí přítomnému a minulému, přívlastkovým vazbám, infinitivu s zu, tvaru würde + infinitiv, nepravidelným slovesům, trpnému rodu, konjunktivu. V konverzační části je cílem aktivní použití jazyka nejen v běžné komunikaci, ale i při komunikaci při začlenění se do pracovního procesu v německy mluvících zemích.

Studijní materiály: Deutsch für Fortgeschrittene

Studijní materiál lektorka kurzistům na každou hodinu připravuje. Pro účast na kurzu není nutné si učebnice kupovat.

Rozsah kurzu

Kurz němčiny pro středně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 vyučovací hodiny týdně. Celkem je to 68 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut). Kurz je rozložen takto:

1. semestr – 26 vyuč. hodin

2. semestr – 42 vyuč. hodin

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Podzim 2024. Bude upřesněno.
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši anebo ve 2 splátkách 

2 semestry

6 300 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU – 6 050 Kč

 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Lektor
Mgr. Eliška Kaszper

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality