Němčina pro mírně pokročilé

Kurz je vhodný pro ty, kteří již absolvovali základy německého jazyka a chtějí své znalosti  upevnit, procvičit a rozšířit. Důraz je kladen na nejdůležitější gramatické struktury, osvojení slovní zásoby z nejrůznějších oblastí a jejich  následné využití v praxi.

Obsah kurzu

Z gramatiky se na kurzu probírá: silné a slabé skloňování podstatných jmen, množné číslo  II., neurčité zájmena, skloňování přídavných jmen, zájmenná  příslovce, slovesné vazby, druhy číslovek, minulé časy.

Ze slovní zásoby se probírá: životopis, studium, firma, orientace v cizím  městě, denní program, žádost, ucházení se o práci, bydlení v zahraničí.

Studijní materiál: Moderní učebnice němčiny, Alltagssprache Deutsch, Themen II

Studijní materiál lektorka kurzistům na každou hodinu připravuje. Pro účast na kurzu není nutné si učebnice kupovat.

Rozsah kurzu

Kurz němčiny pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 vyučovací hodiny týdně. Celkem je to 68 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut). Kurz je rozložen takto:

1. semestr – 26 vyuč. hodin

2. semestr – 42 vyuč. hodin

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Podzim 2024. Bude upřesněno.
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši anebo ve 2 splátkách. 

2 semestry

6 300 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU – 6 050 Kč

 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Lektor
Mgr. Eliška Kaszper

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality