Mezigenerační programy

 

Pro akademický rok 2022/2023 (začátek říjen 2022) jsme pro Vás připravili dva mezigenerační programy.  

Oba programy jsou určeny pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku 8 – 12 let. Každý senior může do programu přihlásit jedno vnouče. Program je rozdělen na 6 setkání, které obvykle probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec a březen až květen), a to 1 x měsíčně, vždy v sobotu v rozsahu 5 výukových hodin. Programy na sebe nenavazují, rozdíl je pouze v tématickém zaměření jednotlivých setkání.

 Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Kateřina Pevná, e-mail: katerina.pevna@mendelu.cz.

   

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: