Jehličnaté dřeviny

Kurz je určen milovníkům přírody, zájemcům o jehličnaté stromy a keře, a to především pro laikům a nadšencům. Může být ale také vhodným doplněním a opakováním i pro pokročilejší znalce dřevin. Kurz umožní získat základní znalosti o jehličnatých dřevinách, běžněji používaných při ozeleňování měst i zahrad. Teoretická výuka v první části kurzu bude doplněna praktickou exkurzí do Botanické zahrady a arboreta MENDELU, kde lze vidět i méně běžné druhy jehličnanů a jejich kultivary.

Obsah kurzu

1. Domácí jehličnany

2. Čeleď Pinaceae – borovicovité

3. Čeleď Cupressaceae – cypřišovité

4. Vzácnější druhy jehličnanů různých čeledí

5. Odborná exkurze do Botanické zahrady a arboreta MENDELU

Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami

Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.

Termín kurzu

podzim 2024, bude upřesněno, (max. 15 účastníků)

Cena kurzu

1 900,- Kč (cena pro studenty MENDELU: 1 710,- Kč)

Kontakty

Organizace kurzu
Ing. Kamil Nechuta
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality