Já na to mám! – rozvoj učebních strategií

1. 8. 2022

Zápasíte s učením víc, než byste chtěli? Přijďte se seznámit s programem „Já na to mám! vysokoškoláci“, naučí vás se učit hravě a efektivně.

Program Já na to mám! je určen studentům s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a jeho cílem je rozvoj učebních strategií hravou formou.

Nebaví Vás učení? Máte dojem, že se učíte dlouho a bez výsledku? Nebo se ztrácíte v učební látce? Špatně si pamatujete nové cizí pojmy? Přijďte se podívat, jak může vypadat „učení o učení“!

Program Já na to mám! je určen všem, kdo chtějí zlepšit svoje kognitivní funkce. Spolu s lektorkou budete plnit úkoly, které jsou zaměřené na oblasti možných obtíží:

  • práce s textem/ učebními materiály
  • verbální vyjadřování
  • prostorová orientaci
  • paměť
  • plánování

Jak bude vše probíhat?

Program je nastaven na individuální setkávání (1-2 studenti a lektorka), 1 h / týden po dobu nezbytně nutnou. Záleží na pracovním tempu každého studenta a vzájemné domluvě s lektorkou.

První setkání je informativní, lektorka bude mapovat potřeby studenta. Proběhne domluva, čemu bude věnována pozornost, co je vhodné trénovat, seřazení priorit.

V době distanční výuky je možné konzultovat své strategie učení přes MS Teams.

Co bude potřeba?

  • motivace něco pro sebe udělat
  • oblíbené psací potřeby
  • dostane pracovní listy, zapůjčíme vám slovníky

Naučte se učit spolu s námi! Společně strávený čas pak zúročíte na výuce i ve zkouškovém období.

A jak se přihlásit?

Pošlete e-mail přímo lektorce, kapacita je omezená, tak neváhejte. První setkání je nezávazné a dále už dle vzájemné domluvy.

Lektorka
Mgr. Veronika Matějková
V Poradenském a profesním centru se věnuje rozvoji učebních strategií studentů, zjednodušeně řečeno učí studenty učit se a přemýšlet o učení. Prošla školením Feuersteinova instrumentálního obohacování a tyto znalosti nyní využívá při vedení doučovacího kroužku v Salesiánském středisku mládeže. Stála u zrodu myšlenky vytvořit nástroj, který naučí vysokoškolské studenty s dyslexií lépe přistupovat k učení. Díky spolupráci s pražským Dyscentrem pak vznikl unikátní program Já na to mám!, který je přizpůsobený vysokoškolákům a umí reagovat na jejich individuální potřeby.

Více aktualit

Všechny aktuality