ICV nabízí nový studijní program v oblasti neučitelské pedagogiky

18. 3. 2021
Zájemci o bakalářské studium se mohou hlásit do nového studijního programu Aplikovaná pedagogická studia. Ten je určený pro všechny, kteří se chtějí stát profesionály v oblasti vzdělávání, ať už v soukromém nebo veřejném sektoru.

„Jedná se o unikátní profesně zaměřený bakalářský studijní program, který vychází ze současných trendů v oblasti vzdělávání dospělých,“ říká Lenka Kamanová, garantka studijního programu, a pokračuje: „Budeme připravovat odborníky, kteří budou schopni plánovat, organizovat, koordinovat a hodnotit vzdělávací aktivity pro dospělé. Studium vybaví absolventy širokým spektrem znalostí a dovedností z pedagogiky, andragogiky, psychologie a dalších relevantních, zejména socio-ekonomických disciplín.“

Předností nového programu Aplikovaná pedagogická studia je zejména důraz na systematickou spolupráci s praxí a na zařazení odborníků z praxe do výuky tak, aby studenti získali potřebné znalosti a dovednosti, které jsou aktuálně žádány ze strany trhu a budoucích zaměstnavatelů.

„Další velkou výhodou nového studijního programu je široké uplatnění absolventů ve vzdělávací sféře. Ti mohou pracovat například jako manažeři nebo organizátoři vzdělávání v institucích zabývajících se rozvojem lidských zdrojů, být lektory ve firmách, vést zájmové vzdělávací aktivity ve školách, být poradcem v oblasti vzdělávání dospělých nebo expertem na vytváření koncepcí profesního vzdělávání na krajských úřadech,“ dodává Lenka Kamanová.

Studijní program Aplikovaná pedagogická studia je akreditován Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. K jeho studiu budeme přijímat zájemce, kteří úspěšně složí písemnou přijímací zkoušku, připravenou naším vysokoškolským ústavem, a kteří získali SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Uchazeči si mohou vybrat, jestli budou studium absolvovat prezenčně a mít přednášky v pondělí až čtvrtek. Nebo si zvolí kombinovanou formu studia, kdy budou na přednášky docházet o víkendech a následně budou studovat sami dle vlastních časových možností s využitím elektronických studijních materiálů. Tuto formu studia doporučujeme především pro už pracující uchazeče, kterým kombinovaná forma umožní vyhnout se kolizím pracovní doby s časem přednášek.

Zájemci o studium v oblasti pedagogiky, kteří by chtěli pracovat na středních odborných školách, ať už jako učitelé odborných předmětů, nebo učitelé praktického vyučování, mají možnost se přihlásit do dalšího nově akreditovaného bakalářského studia Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

Přihlášky do obou studijních programů budeme přijímat do 15. dubna 2021.

Více aktualit

Všechny aktuality