Nabídka vzdělávacích seminářů

Kladete si otázku, jestli správně strukturujete svou výuku? Chcete podpořit studenty, aby se více zapojovali na přednáškách a cvičeních a hledáte cestu, jak to udělat? Chcete se naučit nové aktivizační metody ve výuce, aby se studenti lépe naučili probírané téma? Pak je tento seminář právě pro vás.

Termín: 23. 3. 2023, od 8:30 do 12:30
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
Lektor: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Průměrná míra zapamatování si informací z přednášky při pouhém poslechu činí 5 %. Při použití praktické ukázky to je již 30 %. Nejen z toho důvodu je užitečné používat různé didaktické pomůcky a postupy. Účastníci se na semináři naučí jak pracovat s didaktickými pomůckami a jak aktivně podpořit studenty, aby si pomůcky vyzkoušeli.

Termín: 20. 4. 2023, od 8:30 do 12:30
Místo: Učebna E04 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
Lektor: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Naučte se jak na formativní a sumativní hodnocení. Ovládněte specifika ústního i písemného zkoušení včetně nastavení kritérií úspěšnosti – aneb kdy to je ještě A, a kdy už B?

Termín: 4. 5. 2023, od 8:30 do 12:30
Místo: Učebna E23 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
Lektor: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Naučte se správně formulovat kognitivní, afektivní a psychomotorické vzdělávací cíle, které budete následně prezentovat i studentům.

Termín: 5. 9. 2023, od 8:30 do 12:30
Místo: Bude upřesněno
Lektor: Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Technologie jsou všude kolem nás a je škoda je nevyužít. Do prvních ročníků nastupují studenti, kteří jsou navíc s technologiemi při vyučování zvyklí pracovat. Cílem praktického semináře je se naučit vybrané technologie a on-line nástroje, se kterými je během vyučování možné pracovat a které podpoří vzdělávací proces.

Termín: 12. 9. 2023, od 8:30 do 12:30
Místo: Bude upřesněno
Lektor: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Obsahem bude plánování výuky, nastavení si vzdělávacích cílů, vedení výuky a strukturování jednotlivých přednášek a cvičení, příprava a realizace hodnocení aneb jak na zkoušky.

Termín: 14. 9. 2023, od 9:00 do 12:00
Místo: Lednice (bližší místo bude upřesněno)
Lektor: Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Obsahem budou jednotlivé metody, které se dají využít pro naplnění vzdělávacího cíle, seminář bude prakticky orientovaný, aby si účastníci mohli jednotlivé metody prakticky vyzkoušet.

Termín: 14. 9. 2023, od 13:00 do 16:00
Místo: Lednice (bližší místo bude upřesněno)
Lektor: Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Naučte se konkrétní techniky, které podpoří vaše sebevědomí. Seznamte se i s konkrétními pravidly pro vystupování před studenty a se studenty.

Termín: 11. 10. 2023, od 8:30 do 12:30
Místo: Bude upřesněno
Lektor: Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Nabídka zpětné vazby na styl výuky a následná doporučení

Hledáte cesty, jak zlepšit výuku? Individuální zpětná vazba je založena na tom,
že odborník na vzdělávání na základě pozorování ať už přednášky nebo cvičení
popíše průběh vyučovací hodiny a navrhne, co a jak by mohlo z didaktického hlediska
probíhat jinak. Zpětná vazba je samozřejmě diskrétní. V případě zájmu je možné
výuku natočit na kameru a následně udělat rozbor videonahrávky.

Nabídka individuálních konzultací v oblasti vzdělávání

Hledáte způsoby zlepšení své výuky? Chcete získat informace, jaké vzdělávací
metody byste mohli využít přímo ve svém předmětu a jak případně zlepšit
komunikaci se studenty? Individuální konzultace jsou vedeny specialisty
ve vzdělávání a jsou plně anonymní a důvěrné.

Lektoři vzdělávacích seminářů

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

je absolventkou oborů sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době se věnuje především lektorské, metodické a publikační činnosti v oblasti teorie andragogiky a vzdělávání dospělých, didaktiky dospělých a lektorských kompetencí. Jako externí vyučující spolupracuje s několika českými univerzitami, je redaktorkou časopisu Firemní vzdělávání a autorkou knihy Lektorské minimum.

Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Vystudovaný andragog, sociolog a pedagog, mezinárodně certifikovaný profesionální kouč a specialista v psychologickém přístupu transakční analýzy. Má dlouholeté zkušenosti z realizace rozvojových a vzdělávacích programů nejen pro pedagogy, ale i pracovníky různých profesí. Kromě vzdělávání se výzkumně zaměřuje na využití transakční analýzy ve vzdělávání a na prevenci syndromu vyhoření v učitelské profesi.

Ing. Přemysl Doležal

oblasti vzdělávání a rozvoji dospělých se věnuje od r. 2007 v rámci kurzů pořádaných pro SŠ, VŠ, neziskové instituce a komerční firmy. Jeho přednáškami, kurzy a workshopy prošli zaměstnanci firem i nezaměstnaní, pedagogové, studenti SŠ/VŠ, kterým se snaží předat to nejlepší ze sebe. Pracovně působil v malých, středních i velkých firmách na různých pozicích vč. manažerských. Profesně se věnoval řízení projektů, tvorbě strategií, oblasti komunikace, propagace, rozvoji a motivaci pracovníků (mentoring, koučink, práce se stresem).