Nabídka vzdělávacích seminářů

Naučte se táhnout za jeden provaz. Zjistěte, jaké jsou základní týmové role a nastavte komunikační toky tak, aby spolupráce byla opravdu přínosná.

Termín: 28. 2. 2024, od 8:30 do 12:30
Místo: Učebna E15 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
Lektor: Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Zjistěte, jak konfliktním situacím na pracovišti předcházet. A pokud už k nim dojde, budete vědět také, jak případné konflikty a problémové situace konstruktivně řešit.

Termín: 13. 3. 2024, od 8:30 do 12:30
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
Lektor: Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Naučte se rozvíjet své podřízené tak, aby vyrostli, a bylo na ně možné delegovat úkoly. Seznamte se s výhodami a riziky jednotlivých stylů vedení (direktivita, mentorink, koučovací přístup a delegování) a jejich praktickou aplikací v každodenních situacích.

Termín: 24. 4. 2024, od 8:30 do 12:30
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
Lektor: Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Zjistěte, jak konfliktním situacím na pracovišti předcházet. A pokud už k nim dojde, budete vědět také, jak případné konflikty a problémové situace konstruktivně řešit.

Termín: 11. 12. 2024, od 8:30 do 12:30
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
Lektor: Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Nabídka organizačního poradenství

Řešíte či musíte řešit situace se svými podřízenými? Organizační poradenství
je určeno všem vedoucím akademickým i neakademickým pracovníkům,
kteří chtějí prodiskutovat způsoby řešení situací na svých ústavech či pracovištích.
A to jak organizačních (nastavení kompetencí, rozdělení práce, systém odměňování, …),
tak mezilidských (jak poskytnout konstruktivní kritiku, jak řešit špatné vztahy na pracovišti, …).
A to všechno s odborníkem, který zajišťuje naprostou diskrétnost a anonymitu.

Lektoři vzdělávacích seminářů

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

je absolventkou oborů sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době se věnuje především lektorské, metodické a publikační činnosti v oblasti teorie andragogiky a vzdělávání dospělých, didaktiky dospělých a lektorských kompetencí. Jako externí vyučující spolupracuje s několika českými univerzitami, je redaktorkou časopisu Firemní vzdělávání a autorkou knihy Lektorské minimum.

Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Vystudovaný andragog, sociolog a pedagog, mezinárodně certifikovaný profesionální kouč a specialista v psychologickém přístupu transakční analýzy. Má dlouholeté zkušenosti z realizace rozvojových a vzdělávacích programů nejen pro pedagogy, ale i pracovníky různých profesí. Kromě vzdělávání se výzkumně zaměřuje na využití transakční analýzy ve vzdělávání a na prevenci syndromu vyhoření v učitelské profesi.

Ing. Přemysl Doležal

oblasti vzdělávání a rozvoji dospělých se věnuje od r. 2007 v rámci kurzů pořádaných pro SŠ, VŠ, neziskové instituce a komerční firmy. Jeho přednáškami, kurzy a workshopy prošli zaměstnanci firem i nezaměstnaní, pedagogové, studenti SŠ/VŠ, kterým se snaží předat to nejlepší ze sebe. Pracovně působil v malých, středních i velkých firmách na různých pozicích vč. manažerských. Profesně se věnoval řízení projektů, tvorbě strategií, oblasti komunikace, propagace, rozvoji a motivaci pracovníků (mentoring, koučink, práce se stresem).