Čeština pro cizince – rekvalifikační kurz navazující

Jedná se o rekvalifikační kurz, který je zakončen závěrečnou zkouškou dle vyhlášky č. 176/2009 Sb., jehož výstupem je Osvědčení o rekvalifikaci. Je určený zejména ukrajinským občanům pobývajícím v České republice evidovaným na Úřadu práce, pro které je znalost českého jazyka nezbytným předpokladem pro vstup na trh práce. Těmto osobám je účast v kurzu hrazena místně příslušným Úřadem práce.

Vstupním požadavkem je předešlé absolvování modulu M1 (základní kurz) nebo úspěšné zvládnutí vstupního testu.

Kurz je určen pro cizince se slovanským základem jazyka.

Інформація українською тут

Obsah studia

 • Osobní údaje, rodina, životopis
 • Bydlení
 • Stravování
 • Denní režim
 • Volný čas
 • Práce
 • Péče o zdraví, zdravotní pojištění
 • Nakupování a služby
 • Cestování
 • Vzdělávání
 • Styk s úřady
 • Styk s policií a složkami záchranného systému
 • Okolní prostředí a příroda
 • Kontakt s majoritní společností
 • Gramatické struktury, výslovnost, procvičování slovní zásoby a seznámení se sociokulturními jazykovými jevy
 • Opakování a příprava na zkoušku

Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou

Zkouška se skládá z písemné (krátký test) a ústní části (rozhovor), která netrvá déle než 10 minut.

Cíl kurzu

Naučit účastníky kurzu úspěšně komunikovat ve všech oblastech, které se jich bezprostředně dotýkají. Absolvent kurzu rozumí běžným výrazům z různých oblastí každodenního života a zároveň umí tyto výrazy používat v běžné komunikaci.

Komu je kurz určen

Kurz je určen absolventům předešlého modulu M1 (základní kurz) nebo zájemcům, kteří úspěšné zvládnou vstupní test, který odpovídá výstupní zkoušce modulu M1.

Kurz je určen cizincům se slovanským základem jazyka.

Je vhodný zejména pro ukrajinské občany pobývající v České republice, kteří jsou evidovaní na Úřadu práce, pro které je znalost českého jazyka nezbytným předpokladem pro vstup na trh práce. Těmto osobám je účast v kurzu hrazena místně příslušným Úřadem práce. Přihlásit se mohou i samoplátci.

Cena a termíny kurzu

15 900,– Kč

Nová skupina nejdříve od 22. 4. 2024, výuka obvykle v čase 14:30 – 17:45..

Uzávěrka přihlášek je do 8. 4. 2024 pro zájemce z Úřadu práce.

Rozsah: 132 vyučovacích hodin

Výuka 4 vyučovací hodiny denně (16 vyučovacích hodin týdně).

Předpoklad pro přijetí do kurzu

Vstupním požadavkem je předešlé absolvování modulu M1 (základní kurz) nebo úspěšné zvládnutí vstupního testu, který odpovídá výstupní zkoušce modulu M1.

Vyplnění a zaslání elektronické přihlášky.

Úhrada kurzovného. Netýká se účastníků, kteří budou žádat o úhradu kurzovného Úřad práce.

Doplňující informace

Studijní skupina od 10 studentů.

Zprostředkovacím jazykem je od samotného začátku český jazyk.

Pro využití elektronických studijních podpor je nutná schopnost pracovat s PC (Google classroom).

Účast na kurzu musí být min. 80 % evidované docházky.

Účastníci kurzu obdrží učebnice.

Informace pro zájemce, kterým je kurz hrazen Úřadem práce

Předpokladem pro proplacení nákladů na kurz ze strany Úřadu práce je naplnění minimální povinné docházky (80 %) a úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky.

Pokud se občan Ukrajiny pod dočasnou ochranou zaeviduje na ÚP ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, může požádat o financování kurzu českého jazyka (Úřad práce ČR, pobočka Brno-město. Polní 1011/37, Štýřice, 639 00 Brno 39). Více informací zde:

Písemně požádá o proplacení kurzovného Úřadem práce (Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání), vyřízení trvá až 30 dní a podléhá schválení ze strany Úřadu práce.

 1. Zájem ze strany klienta. Zájem o zvolenou rekvalifikaci klient projeví prostřednictvím formuláře “Zájem o zvolenou rekvalifikaci“
 2. Schválení Úřadem práce. V případě schválení bude vydáno potvrzení o úhradě ze strany ÚP ČR
 3. Realizace rekvalifikace. Klient nastupuje do rekvalifikace, kterou si zajistil.
 4. Dodání Osvědčení o úspěšném ukončení rekvalifikace a faktury.

Přihlášení na kurz

Přihlášku vyplňte latinkou (*povinné údaje)

Více aktualit

Všechny aktuality