Český jazyk pro cizince - rekvalifikační kurz základní

Jedná se o rekvalifikační kurz, který je zakončen závěrečnou zkouškou dle vyhlášky č. 176/2009 Sb., jehož výstupem je Osvědčení o rekvalifikaci. Je určený zejména ukrajinským občanům pobývajícím v České republice evidovaným na Úřadu práce, pro které je znalost českého jazyka nezbytným předpokladem pro vstup na trh práce. Těmto osobám je účast v kurzu hrazena místně příslušným Úřadem práce.

Kurz je určen pro cizince se slovanským základem jazyka.

Інформація українською тут

Obsah studia

 • Osobní údaje, rodina
 • Bydlení
 • Stravování
 • Denní režim
 • Volný čas
 • Práce
 • Péče o zdraví, zdravotní pojištění
 • Nakupování a služby
 • Cestování
 • Vzdělávání
 • Styk s úřady
 • Styk s policií a složkami záchranného systému
 • Okolní prostředí a příroda
 • Kontakt s majoritní společností
 • Gramatické struktury, výslovnost, procvičování slovní zásoby a seznámení se sociokulturními jazykovými jevy
 • Opakování a příprava na zkoušku

Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou

Zkouška se skládá z písemné (krátký test) a ústní části (rozhovor) a netrvá déle než 10 minut.

Cíl kurzu

Naučit účastníky úspěšně komunikovat v základních životních situacích a rozumět frekventovaným základním výrazům a frázím.

Komu je kurz určen

Kurz je určen naprostým začátečníkům.

Kurz je určen pro cizincům se slovanským základem jazyka.

Je vhodný zejména pro ukrajinské občany pobývající v České republice, kteří jsou evidovaní na Úřadu práce, pro které je znalost českého jazyka nezbytným předpokladem pro vstup na trh práce. Těmto osobám je účast v kurzu hrazena místně příslušným Úřadem práce. Přihlásit se mohou i samoplátci.

Cena a termíny kurzu

8 900,– Kč

Nová skupina nejdříve od února 2024, bude upřesněno, výuka obvykle v čase 9 – 12:15 nebo 14:30 – 17:45.

Uzávěrka přihlášek je do bude upřesněno pro zájemce z Úřadu práce.

Rozsah: 72 vyučovacích hodin

Výuka 4 vyučovací hodiny denně (16 vyučovacích hodin týdně).

Předpoklad pro přijetí do kurzu

Vyplnění a zaslání elektronické přihlášky

Úhrada kurzovného. Netýká se účastníků, kteří budou žádat o úhradu kurzovného Úřad práce.

Doplňující informace

 • Studijní skupina od 10 studentů.
 • Zprostředkovacím jazykem je od samotného začátku český jazyk.
 • Pro využití elektronických studijních podpor je nutná schopnost pracovat s PC (Google classroom).
 • Účast na kurzu musí být min. 80 % evidované docházky.

Informace pro zájemce, kterým je kurz hrazen Úřadem práce

Předpokladem pro proplacení nákladů na kurz ze strany Úřadu práce je naplnění minimální povinné docházky (80 %) a úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky.

Pokud se občan Ukrajiny pod dočasnou ochranou zaeviduje na ÚP ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, může požádat o financování kurzu českého jazyka (Úřad práce ČR, pobočka Brno-město, Polní 1011/37, Štýřice, 639 00 Brno 39). Více informací zde:

Písemně požádá o proplacení kurzovného Úřadem práce (Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání), vyřízení trvá až 30 dní a podléhá schválení ze strany Úřadu práce.

 1. Zájem ze strany klienta. Zájem o zvolenou rekvalifikaci klient projeví prostřednictvím formuláře “Zájem o zvolenou rekvalifikaci“.
 2. Schválení Úřadem práce. V případě schválení bude vydáno potvrzení o úhradě ze strany ÚP ČR.
 3. Realizace rekvalifikace. Klient nastupuje do rekvalifikace, kterou si zajistil.
 4. Dodání Osvědčení o úspěšném ukončení rekvalifikace a faktury.

Organizační zajištění

Institut celoživotního vzdělávání
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 5, Brno 613 00

Přihlášení na kurz

Přihlášku vyplňte latinkou (*povinné údaje)

Více aktualit

Všechny aktuality