Autorizovaná zkouška pro profesní kvalifikaci Lektor/lektorka dalšího vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace “ Lektor/lektorka dalšího vzdělávání“ (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, kód 75-001-T, které odpovídá kvalifikační úrovni 7 dle EQF (Evropský rámec kvalifikací). Uvedená cena a průběh zkoušky se vztahuje k starému standartu podle kterého lze zkoušet do 6. dubna 2023. V průběhu dubna bude zveřejněn nový obsah a cena dle nového standartu, který je platný od 6. ledna 2023.

Průběh zkoušky

V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností, nikoliv odborných dovedností tvořících obsah výuky.

Před zkouškou si uchazeč prostuduje kritéria a způsoby hodnocení zveřejněné na stránkách Národní soustavy kvalifikací, platné pro kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání. Odkaz k prostudování naleznete zde.

Uchazeč vypracuje před zkouškou podklady pro modelový vzdělávací program, který bude připraven pro vzdělávací aktivitu v délce trvání 4 vyučovacích hodin. Podklady pro modelový vzdělávací program budou obsahovat prvky, které odpovídají kritériím hodnotícího standardu a budou zpracovány v elektronické podobě.

Zkouška se skládá z:

  • písemného ověření znalostí, které probíhá formou písemného testu,
  • praktického předvedení a ústního ověření – ověření kompetencí bude vycházet z modelového vzdělávacího programu, který dodal uchazeč autorizované osobě a z modelových situací, které autorizovaná osoba pro profesní zkoušku připraví.

Zkouška probíhá před dvoučlennou zkušební komisí. Příprava na zkoušku trvá 15 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky je cca. 2 hodiny, z toho na písemný test připadá 20 minut.

Podrobné informace o přípravě a průběhu zkoušky budou uchazečům zaslány po odevzdání přihlášky na zkoušku.

Termín zkoušky

Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

Do poznámky přihlášky uveďte, na který termín se hlásíte. 

Pokud máte zájem složit zkoušku bez absolvování rekvalifikačního kurzu Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, popř. v jiném termínu, kontaktujte organizátora zkoušky. 

Cena zkoušky

4 900 Kč (cena pro zájemce, kteří neabsolvovali rekvalifikační kurz Lektor/lektorka dalšího vzdělávání na ICV MENDELU)

2 900 Kč (cena pro absolventy rekvalifikačního kurzu Lektor/lektorka dalšího vzdělávání na ICV MENDELU)

Výše uvedená cena a průběh zkoušky se vztahuje ke starému standardu, podle kterého lze zkoušet do 6. dubna 2023. V průběhu dubna bude zveřejněn nový obsah a cena dle nového standardu, který je platný od 6. ledna 2023.

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na zkoušku

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality