Autorizovaná zkouška pro profesní kvalifikaci Lektor/lektorka dalšího vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace “ Lektor/lektorka dalšího vzdělávání“ (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, kód 75-001-T, které odpovídá kvalifikační úrovni 7 dle EQF (Evropský rámec kvalifikací).

Průběh zkoušky

V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností, nikoliv odborných dovedností tvořících obsah výuky.

Před zkouškou si uchazeč prostuduje kritéria a způsoby hodnocení zveřejněné na stránkách Národní soustavy kvalifikací, platné pro kvalifikaci Lektor/lektorka dalšího vzdělávání. Odkaz k prostudování naleznete zde.

Zkouškou jsou ověřovány kompetence v těchto oblastech:

  • Orientace v legislativě a systému dalšího vzdělávání pro potřeby lektora dalšího vzdělávání
  • Spolupráce lektora dalšího vzdělávání s klienty při přípravě vzdělávacích programů a vzdělávacích akcí
  • Tvorba vzdělávacích programů dalšího vzdělávání
  • Rozpracování vzdělávacího programu dalšího vzdělávání do minutového scénáře
  • Tvorba didaktických materiálů v oblasti vzdělávání dospělých
  • Vedení prezenční výuky lektorem dalšího vzdělávání
  • Vedení online výuky lektorem dalšího vzdělávání
  • Ověřování a hodnocení dosažených kompetencí účastníků v oblasti vzdělávání dospělých
  • Reflexe vlastní lektorské práce a evaluace vzdělávací akce v oblasti vzdělávání dospělých

Uchazeč vypracuje před zkouškou soubor modelových andragogických dokumentů, které jsou podkladem pro hodnocení odborných způsobilostí uchazeče. Tyto materiály musí být doručeny AO alespoň 10 pracovních dnů před termínem konání zkoušky. Bližší informace k požadavkům na obsah andragogických dokumentů jsou uvedeny zde.

Zkouška probíhá před dvoučlennou zkušební komisí. Příprava na zkoušku trvá 15 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a přípravu) je 4 – 5 hodin.

Podrobné informace k průběhu zkoušky budou uchazečům zaslány po odevzdání přihlášky na zkoušku.

Termín zkoušky

bude upřesněn

Pokud máte zájem složit zkoušku bez absolvování rekvalifikačního kurzu Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, kontaktujte organizátora zkoušky. 

Cena zkoušky

8 900 Kč (cena pro zájemce, kteří neabsolvovali rekvalifikační kurz Lektor/lektorka dalšího vzdělávání na ICV MENDELU)

4 800 Kč (cena pro absolventy rekvalifikačního kurzu Lektor/lektorka dalšího vzdělávání na ICV MENDELU)

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na zkoušku

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality