Autorizovaná zkouška pro PK Kariérový poradce / kariérová poradkyně

Mendelova univerzita v Brně je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace “ Kariérový poradce / kariérová poradkyně“ (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace Kariérový poradce / kariérová poradkyně, kód 75-004-R, které odpovídá kvalifikační úrovni 6 dle EQF (Evropský rámec kvalifikací).

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá dle platného standardu, který je zveřejněn na stránkách Národní soustavy kvalifikací. Potřebné informace naleznete zde.

Zkouškou jsou ověřovány kompetence v těchto oblastech:

  • orientace v platné legislativě v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti
  • vyhledávání, systematizace a vyhodnocování kariérových informací
  • uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky
  • vedení poradenského procesu a individuální a skupinové poradenství
  • používání speciálních komunikačních metod pro kompenzaci příslušného ohrožení, rizika nebo znevýhodnění
  • vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj dovedností řízení kariéry
  • nastavení poradenských služeb a spolupráce aktérů v oblasti kariérového poradenství
  • profesní rozvoj kariérového poradce

Zkouška probíhá před dvoučlennou zkušební komisí. 

Uchazeč formou ústního ověření a praktického předvedení prokáže svoje dovednosti, znalosti a schopnosti pro výše uvedené kompetence. Uchazeč před vykonáním zkoušky zpracuje Profesní portfolio kariérového uchazeče. Portfolio doručí uchazeč nejméně 10 pracovních dnů před konáním zkoušky autorizované osobě. Bližší informace k požadavkům na obsah portfolia jsou uvedeny zde.

Potřebné informace k průběhu zkoušky budou uchazečům zaslány po odevzdání přihlášky na zkoušku.

Délka zkoušky

Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Celková doba trvání zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4-5 hodin.

Termín zkoušky

bude upřesněn (dle domluvy)

Cena zkoušky

 11 900 Kč

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na zkoušku

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality