Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé je určen pro ty, kteří se již anglicky v minulosti učili, ale cítí, že jejich znalosti jsou jen nižší úrovně. Je také pro ty, jejichž znalosti se staly „mírně pokročilými“ vlivem zapomínání. Tyto kurzy mají za cíl nabyté znalosti osvěžit a dále je zdokonalit. Účastníci probírají gramatiku i konverzační okruhy, které jim umožní spolehlivě se orientovat v běžných každodenních situacích a v pracovním procesu v prostředí cizího jazyka.

Obsah kurzu

Z gramatiky jsou v kurzu probrány následující případy: slovosled v otázkách, přítomný čas prostý a průběhový, vztažné věty, minulý čas prostý, minulý čas průběhový, budoucí, čas, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, předpřítomný čas prostý, spojky, vazba be going to, stupňování přídavných jmen a příslovcí.

Z hlediska slovní zásoby se probírají témata: rodina, přídavná jména pro popis vlastností, hudba, volný čas nakupování, cestování, frázová slovesa, oblečení, bydlení, na letišti, v hotelu.

Studijní materiál: English File Pre-Intermediate 3rd Edition

Rozsah kurzu

Kurz angličtina pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 vyučovací hodiny týdně. Celkem je to 68 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut). Kurz je rozložen takto:

1. semestr – 26 vyuč. hodin

2. semestr – 42 vyuč. hodin

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Podzim 2024. Bude upřesněno.
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši anebo ve 2 splátkách.

2 semestry
6 300 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU – 6 050 Kč

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality