Surikata

Studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV)

 

Pro koho je obor určen

Koncepce bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je v souladu se zněním § 9 zákona 563/2004 o pedagogických pracovnících zaměřena na získání pedagogické, psychologické a didaktické kompetence v oblasti praktického vyučování a odborného výcviku na středních odborných školách zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů. Znamená to, že studiem bakalářského studijního oboru získávají absolventi středních odborných škol pedagogickou kvalifikaci k vedení praktického vyučování a odborného výcviku na středních odborných školách. . Obor není určen pro absolventy gymnázií.

Oblast uplatnění absolventů

Absolvováním získáte nutný kvalifikační předpoklad pro výkon profese učitele praktického vyučování a odborného výcviku střední školy.
Tak Vám bude, jako absolventovi vyššího odborného vzdělání nebo středního vzdělání s maturitou či středního vzdělání s výučním listem, poskytnut legislativně nezbytný kvalifikační předpoklad učitele střední školy a současně získáte vysokoškolský titul Bc.

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí do studia je ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou či střední vzdělání s výučním listem oborů zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření.

 

Přihlášky ke studiu jsou k dispozici zde a přijímají se do 15. dubna 2017

 

Studijní plán

 

 Studijní plán pro studenty, kteří započali studium před rokem 2014

 

Studijní aktuality

Pedagogická praxe

 

Studijní opory

Studijní opory pro kombinovanou formu studia

 

Státní bakalářské zkoušky  

 

Bakalářské práce