Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Studium na vysokoškolském ústavu Institut celoživotního vzdělávání MENDELU

 

Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (dále VÚ ICV MENDELU) se v rámci realizace vysokoškolského studia zaměřuje na výuku vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v oblasti pedagogických a technicko-ekonomických oborů. Díky odborné i pedagogické erudici našich akademických pracovníků nabízíme studentům kvalitní a zajímavé studium a široké uplatnění absolventův praxi.

Studenti VÚ ICV MENDELU, kteří studují akreditované bakalářské a magisterské studijní programy, mají statut studenta. Nejde o účast v kurzech celoživotního vzdělávání.

  

Studijní programy na VÚ ICV MENDELU

Specializace v pedagogice – bakalářský studijní program

Technické znalectví a pojišťovnictví – bakalářský studijní program

Technické znalectví a expertní inženýrství – navazující magisterský studijní program

 

Proč studovat na ICV MENDELU?

  • Poradenské služby pro studenty zdarma:
    • studijní, kariérové a psychologické poradenství,
    • pomáháme studentům s poruchami učení a se znevýhodněním pohybovým, sluchovým, zrakovým či jiným.

Brožura o studiu na VÚ ICV MENDELU