Studium na vysokoškolském ústavu Institut celoživotního vzdělávání MENDELU

Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (dále VÚ ICV MENDELU) se v rámci vysokoškolského studia zaměřuje na výuku vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v oblasti pedagogických a technicko-ekonomických oborů. Díky odborné i pedagogické erudici našich akademických pracovníků nabízíme studentům kvalitní a zajímavé studium a široké uplatnění absolventův praxi.

Statut studenta

Studenti VÚ ICV MENDELU, kteří studují akreditované bakalářské a magisterské studijní programy, mají statut studenta. Jedná se o soustavnou přípravu na budoucí povolání na vysoké škole podle §14 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Nejde o účast v kurzech celoživotního vzdělávání.  

Poplatky za studium

Každý student má nárok na bezplatné vysokoškolské studium, pokud trvá standardní dobu (3 roky bakalářské + 2 roky magisterské + 1 rok možný na prodloužení). V případě delšího studia stanoví veřejná vysoká škola v souladu se zákonem č. 137/2016 Sb. o vysokých školách poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu (přesnou částku Vám sdělí studijní oddělení).

 

Studijní programy na ICV MENDELU

Specializace v pedagogice - bakalářský studijní program

Technické znalectví a pojišťovnictví – bakalářský studijní program

Technické znalectví a expertní inženýrství – navazující magisterský studijní program

Proč studovat na ICV MENDELU?

  • Poradenské služby pro studenty zdarma:
    • studijní, kariérové a psychologické poradenství,
    • pomoc studentům s poruchami učení a se znevýhodněním pohybovým, sluchovým, zrakovým či jiným.
Brožura o studiu na ICV MENDELU
Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: