Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Poradenské a profesní centrum

Vítejte na stránkách Poradenského a profesního centra.

Poradenské a profesní centrum je součástí vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Vzniklo v lednu roku 2008 a poskytuje ucelený systém studijních, psychologických, sociálních, speciálně-pedagogických a kariérových služeb. Poradenské služby jsou nabízeny uchazečům o studium, stávajícím studentům, absolventům a zaměstnancům univerzity i široké veřejnosti. Spektrum našich služeb je poměrně široké, v současné době se orientujeme především na individuální poradenství (terapii), skupinové poradenství - rozvojové kurzy, poradenství kariérové a poradenství pro studenty a uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami.


Aktuality

 

Aktuální nabídka seminářů

 

Služba je určena pro studenty se specifickými poruchami učení, sluchovým a zrakovým postižením a s postižením horních končetin, kteří mají...

Poradenské centrum

Chcete více porozumět problémům s jídlem? Znáte někoho, koho se týká porucha příjmu potravy, nebo se s ní potýkáte sám/sama?

Poradenské centrum

Nově nabízíme individuální poradenství určené pro studenty a zaměstanance MENDELU a účastníky U3V MENDELU s poruchami řeči.

Poradenské centrum

O co se jedná?
Psychologická diagnostika složená z testové baterie, která je administrována skupinově a trvá přibližně tři až čtyři hodiny.

Poradenské centrum

Leadership je pojem, o němž bylo napsáno neskutečné množství článků a publikací.

Tento trénink poskytuje praktické poznatky z této oblasti,...

Poradenské centrum

Naučte se upravovat své texty tak, aby neurazily ani profesionála!

Poradenské centrum

Získejte ztracenou jistotu a pište bez pravopisných chyb!

Poradenské centrum

Konflikty jsou přirozenou součátí života a málokdo je má rád. Proč k nim ale vlastně dochází a dá se jim nějak předejít?

Poradenské centrum

Cítíte, že si s někým padnete do oka okamžitě a s jiným člověkem nemůžete najít společnou řeč? Máte pocit, že někteří lidé jsou opravdu...

Poradenské centrum