Poradenské a profesní centrum

Vítejte na stránkách Poradenského a profesního centra.

Poradenské a profesní centrum je součástí vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Vzniklo v lednu roku 2008 a poskytuje ucelený systém studijních, psychologických, sociálních, speciálně-pedagogických a kariérových služeb. Poradenské služby jsou nabízeny uchazečům o studium, stávajícím studentům, absolventům a zaměstnancům univerzity i široké veřejnosti. Spektrum našich služeb je poměrně široké, v současné době se orientujeme především na individuální poradenství (terapii), skupinové poradenství - rozvojové kurzy, poradenství kariérové a poradenství pro studenty a uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami.


Aktuality

 

Aktuální nabídka seminářů

 

Přijďte na prakticky zaměřený workshop dne 3. 5. 2019!

Poradenské centrum

Získejte ztracenou jistotu a pište bez pravopisných chyb 25. 4. 2019!

Poradenské centrum

Obava, strach, úzkost, panika, fobie, nerovozita, trema, ... Pojď se podívat strachu do očí 24. 4. 2018.

Poradenské centrum

Hledáte lidi to týmu anebo v něm pracujete a chcete mu lépe porozumět? Zjistit, jaká je Vaše role a jaké další role jsou pro jeho hladké fungování...

Poradenské centrum

Zajímá Vás, jak na tom jste, jak máte rozloženou inteligenci a jaké oblasti jsou dominantní a jaké naopak méně? Pak využijte jedinečnou možnost...

Poradenské centrum

Máte potíže s chemií? Chcete si ji více procvičit, abyste bez problémů zvládli zkoušku? Přijďte na podpůrný kurz chemie, kde budete ještě...

Poradenské centrum

Služba je určena pro studenty se specifickými poruchami učení, sluchovým a zrakovým postižením a s postižením horních končetin, kteří mají...

Poradenské centrum

Nově nabízíme individuální poradenství určené pro studenty a zaměstanance MENDELU a účastníky U3V MENDELU s poruchami řeči.

Poradenské centrum

Chcete více porozumět problémům s jídlem? Znáte někoho, koho se týká porucha příjmu potravy, nebo se s ní potýkáte sám/sama?

Poradenské centrum

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: