Poradenské a profesní centrum

Vítejte na stránkách Poradenského a profesního centra.

Poradenské a profesní centrum je součástí vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Vzniklo v lednu roku 2008 a poskytuje ucelený systém studijních, psychologických, sociálních, speciálně-pedagogických a kariérových služeb. Poradenské služby jsou nabízeny uchazečům o studium, stávajícím studentům, absolventům a zaměstnancům univerzity i široké veřejnosti. Spektrum našich služeb je poměrně široké, v současné době se orientujeme především na individuální poradenství (terapii), skupinové poradenství - rozvojové kurzy, poradenství kariérové a poradenství pro studenty a uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami.


Aktuality

 

Aktuální nabídka seminářů

 

Služba je určena pro studenty se specifickými poruchami učení, sluchovým a zrakovým postižením a s postižením horních končetin, kteří mají...

Poradenské centrum

Zážitkový kurz je určen pro všechny, kdo nechtějí podléhat tlaku doby (a to ani ve zkouškovém období).

Poradenské centrum

Meditace nebo-li rozjímání může lidem pomoci jak v oblasti psychiky, tak fyzického zdraví.

Poradenské centrum

O co se jedná?
Psychologická diagnostika složená z testové baterie, která je administrována skupinově a trvá přibližně tři až čtyři hodiny.

Poradenské centrum

Nově nabízíme individuální poradenství určené pro studenty a zaměstanance MENDELU a účastníky U3V MENDELU s poruchami řeči.

Poradenské centrum

Během celého života jsou na nás kladeny nejrůznější nároky a požadavky. Prakticky se nenajde den, kdy si nemusíme nic zapamatovat, či se něco...

Poradenské centrum

Máte potíže s chemií? Chcete si ji více procvičit, abyste bez problémů zvládli zkoušku? Přijďte na podpůrný kurz chemie, kde budete ještě...

Poradenské centrum

Zajímá Vás, jak na tom jste, jak máte rozloženou inteligenci a jaké oblasti jsou dominantní a jaké naopak méně? Pak využijte jedinečnou možnost...

Poradenské centrum

 

Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: