Secondary Technical School in Socialist Czechoslovakia from the History of the Everyday Life Point of View. Oral History Interviews with Teachers

Project Nr.: 19-24776S
Budget: 2 046 000,- Kč
Period: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2022
Main Solver and Coordinator: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph. D.
Co-operator: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph. D. (07/2021 – 06/2022)
Co-operator: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph. D. (01/2019 – 06/2021)

Project Annotation

The project focuses on the study of contemporary history in the field of secondary technical education. The project’s main objective is to explore and describe the everyday life at secondary technical schools in socialist Czechoslovakia. The project will be based on a historiographic approach – the history of everyday life. Oral history will be used as the primary research method: interviews will be conducted with the respondents who will represent key actors of school education and life – the teachers (contemporaries) at secondary technical schools. Through the oral history method, data will be obtained not only about the life at a secondary technical school, but also about the life and work of the teachers themselves. The oral history method will be supplemented by a study of available archival resources stored in the National Archives, the Moravian Land Archives and the Brno Archives. The main output of the project will be a publication of a scientific monograph.

Published Project Results:

  • ŠIMÁNĚ, M. — KAMANOVÁ, L. Developing of the Secondary Technical Schools in Czechoslovakia under the Influence of the Soviet Union in 1948-1959. Vēsture: avoti un cilvēki. 2021. sv. 24, č. 1, s. 276–281. ISSN 1691-9297.
  • ŠIMÁNĚ, M. — KAMANOVÁ, L. Politika rovnostářství v každodenním životě středních odborných škol v socialistickém Československu v průběhu normalizace. In Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 168–171. ISBN 978-80-7392-367-9.
  • ŠIMÁNĚ, M. Střední odborné školství v Československu v letech 1945-1953. In: Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání. Praha: Powerprint, 2021. s. 10–29. ISBN 978-80-7568-402-8.
  • ŠIMÁNĚ, M. — KAMANOVÁ, L. Přijímací řízení na středních odborných školách v období socialistického Československa. Studia paedagogica. 2020. sv. 25, č. 3, s. 69–101. ISSN 1803-7437. DOI: https://doi.org/10.5817/SP2020-3-3.