The Institute of Lifelon Learning regularly publishes the results of its creative activities at scientific symposia, in conference proceedings, professional journals and books.

Selected professional publications

2023

ADAMEC, P. Teaching Vocational Subjects in Secondary School: A New Career or a Backup Plan?. International Journal of Engineering Pedagogy. 2023. sv. 13, č. 5, s. 142–160. ISSN 2192-4880.

BLACKBURN, A. M. – LACKO, D. – HUBENÁ, B. – PÍRKO, M. Mediation Analysis of Conspiratorial Thinking and Anti-Expert Sentiments on Vaccine Willingness. Health Psychology. 2023. sv. 42, č. 4, s. 235–246. ISSN 0278-6133.

ŠIMÁNĚ, M. Socialist Egalitarianism in Everyday Life of Secondary Technical Schools in Czechoslovakia during the Normalization Period (1969–89). Communist and Post-Communist Studies. 2023. sv. 56, č. 1, s. 129–151. ISSN 0967-067X.

2022

ADAMEC, P. Further education of secondary school teachers in the context of their professional development. London: Sciemcee Publishing, 2022. 246 s. ISBN 978-1-73993-784-3.

KAMANOVÁ, L. – PEVNÁ, K. The benefits and losses of online learning in Third-Age universities during the covid pandemic. Ad Alta. 2022. sv. 12, č. 2, s. 83–87. ISSN 1804-7890.

PECINA, P. – MARINIČ, P. Teacher’s competence for problem-based and research-oriented teaching of vocational subjects in the conditions of digital education and connectivism. In: Trends and Competencies in Vocational Education . London: Sciemcee Publishing, 2022. s. 163–181. ISBN 978-1-73993-782-9.

2021

YAMADA, Y. — BAMWESIGYE, D. — ČENĚK, J. — LACKO, D. — PÍRKO, M. a kol. COVIDiSTRESS Global Survey Dataset on Psychological and Behavioural Consequences of the COVID-19 Outbreak. Scientific Data. 2021. sv. 8, č. 3, s. 1–23. ISSN 2052-4463.

LIEBEROTH, A. — LACKO, D. — BAMWESIGYE, D. — ČENĚK, J. — PÍRKO, M. — HUBENÁ, B. a kol. Stress and worry in the 2020 coronavirus pandemic: relationships to trust and compliance with preventive measures across 48 countries inthe COVIDiSTRESS global survey. Royal Society Open Science. 2021. sv. 8, č. 2, ISSN 2054-5703.

ADAMEC, P. — JANDERKOVÁ, D. Analysis of demand for counselling services for university / college students. Ad Alta. 2021. sv. 11, č. 1, s. 8–14. ISSN 1804-7890.

BOUŠKOVÁ, D. — BENDOVÁ, A. — HORÁČKOVÁ, M. The opinion of physical education teachers’ at a secondary vocational school on the inclusion of combat sports and exercises in physical education classes. Acta Salus Vitae. 2021. sv. 9, č. 1, s. 35–44. ISSN 1805-8787.

2020

ŠIMÁNĚ, M. — KAMANOVÁ, L. Přijímací řízení na středních odborných školách v období socialistického Československa. [The Admission Procedure at Secondary Vocational Schools in Socialist Czechoslovakia]. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2020. sv. 25, č. 3, s. 69–101. ISSN 1803-7437. URL https://doi.org/10.5817/SP2020-3-3

ADAMEC, P. — JANDERKOVÁ, D. Evaluace poradenských služeb na veřejné vysoké škole. [Evaluation of Counselling Services at a Public University]. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2020. sv. 4, č. 1, s. 64–80. ISSN 2570-7612.

BENDOVÁ, A. — HORÁČKOVÁ, M. Pohled studentů učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na průběh pedagogické praxe. [The Opinion of “Teaching of Vocational Subjects and Practical Training” Students on the Practice Teaching Process]. Lifelong learning – celoživotní vzdělávání. 2020. sv. 10, č. 2, s. 133–156. ISSN 1804-526X. URL https://doi.org/10.11118/lifele20201002133

2019

ŠIMÁNĚ, M. Průběh školního roku na českých obecných menšinových školách v meziválečném Československu pohledem dějin každodennosti. [The Course of the School Year at Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia from the Perspective of the History of Everyday Life]. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2019. sv. 24, č. 3, s. 47–76. ISSN 1803-7437. URL https://doi.org/10.5817/SP2019-3-2

ŠIMÁNĚ, M. Sustainable Education on the Example of Establishment of Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia. Discourse and Communication for Sustainable Education. 2019. sv. 10, č. 1, s. 91–112. ISSN 1691-6301. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/dcse/10/1/article-p91.xml 

ADAMEC, P.Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání. [The Attitude and Motivation of Teachers of Vocational Subjects to Further Education]. Pedagogika. 2019. sv. 69, č. 2, s. 165–184. ISSN 0031-3815. URL: https://doi.org/10.14712/23362189.2018.862