Státní závěrečné zkoušky a práce

 Termíny závěrečných zkoušek

Bakalářské zkoušky UPVOV

Bakalářské zkoušky UOP

Bakalářské zkoušky TZP

Bakalářské zkoušky TZEI

  21. - 25. 6.  2021 (dle počtu zájemců)

  28. - 30. 6.  2021 (dle počtu zájemců)

  14. - 18. 6.  2021 

  14. - 18. 6.  2021 

Harmonogram státních bakalářských zkoušek upřesnění Studijní oddělení studentům emailem týden před termínem SZZ.

Další termíny pro SZZ červen 2021

Studijní obory UPVOV a UOP
  • Vložení závěrečných prací do UIS ve formátu PDF do 25. 5. 2021
  • Přihláška k SBZ v UIS nebo na Studijní oddělení do 25. 5. 2021
  • Odevzdání závěrečných prací v tištěné podobě (2 x výtisk v pevných deskách) na Studijní oddělení do 25. 5. 2021
Studijní obory TZP a TZEI
  • Vložení závěrečných prací do UIS ve formátu PDF do 21. 5. 2021
  • Přihláška k SBZ v UIS nebo na Studijní oddělení do 21. 5. 2021
  • Odevzdání závěrečných prací v tištěné podobě (2 x výtisk v pevných deskách) na Studijní oddělení do 21. 5. 2021

Závěrečné práce

Další pokyny pro Závěrečné práce:         

  • Práce se vkládají do UIS v PDF bez Zadávacího listu.
  • Zadávací list nemá číslo stránky, a není tak součástí obsahu. V tištěné podobě se Zadávací list vkládá do závěrečné práce i s podpisy.
  • Prezentaci k Závěrečné práci si studenti připraví na USB disk, a takto jej následně použijí u Závěrečných zkoušek.

Témata závěrečných prací


Státní bakalářské zkoušky - obor UOP  

Státní bakalářské zkoušky - obor UPVOV  

Státní bakalářské zkoušky - obor TZP

Státní závěrečné zkoušky - obor TZEI

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: