Státní závěrečné zkoušky a práce

 Termíny závěrečných zkoušek

Bakalářské zkoušky UPVOV

Bakalářské zkoušky UOP

Bakalářské zkoušky TZP

Závěrečné zkoušky TZEI

  20. - 24. 6. 2022, učebny E03 a E04 

  27. - 30. 6. 2022, učebny E03 a E04 

  13. - 17. 6. 2022, učebna E03

  13. - 17. 6. 2022, učebna E03

Harmonogram státních bakalářských zkoušek upřesnění Studijní oddělení studentům emailem týden před termínem SZZ.

Další termíny pro SZZ červen 2022

Studijní obory UPVOV a UOP
 • Vložení závěrečných prací do UIS ve formátu PDF do 25. 5. 2022
 • Přihláška k SBZ v UIS nebo na Studijní oddělení do 25. 5. 2022
 • Odevzdání závěrečných prací v tištěné podobě (2 x výtisk v pevných deskách) na Studijní oddělení do 25. 5. 2022
 • Harmonogram bakalářských zkoušek UPVOV a UOP - upřesní Studijní oddělení emailem týden před termínem SZZ
Studijní obory TZP a TZEI
 • Vložení závěrečných prací do UIS ve formátu PDF do 20. 5. 2022
 • Přihláška k SBZ v UIS nebo na Studijní oddělení do 20. 5. 2022
 • Odevzdání závěrečných prací v tištěné podobě (2 x výtisk v pevných deskách) na Studijní oddělení do 20. 5. 2022
 • Harmonogram bakalářských zkoušek TZP a magisterských zkoušek TZEI - upřesní Studijní oddělení emailem týden před termínem SZZ

Závěrečné práce

Další pokyny pro Závěrečné práce:         

 • Práce se vkládají do UIS v PDF bez Zadávacího listu.
 • Zadávací list nemá číslo stránky, a není tak součástí obsahu. V tištěné podobě se Zadávací list vkládá do závěrečné práce i s podpisy.
 • Prezentaci k Závěrečné práci si studenti připraví na USB disk, a takto jej následně použijí u Závěrečných zkoušek.

Témata závěrečných prací


Státní bakalářské zkoušky - obor UOP  

Státní bakalářské zkoušky - obor UPVOV  

Státní bakalářské zkoušky - obor TZP

Státní závěrečné zkoušky - obor TZEI

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: