Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyty na akademický rok 2020/2021a praktické stáže na rok 2020 a v rámci bilaterálních dohod na rok 2020.

  • Přihlásit se můžete od 1. ledna do 10. února 2020.
  • Přípravný jazykový kurz bude probíhat od 3. do 7. února 2020.
  • Jazykové přezkoušení proběhne v týdnu od 24. do 28. února 2020.
  • Výsledky VŘ budou vyhlášeny 9. března 2020.

Povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

Více informací najdete na:

 

English version:

International Relations Office MENDELU would like to announce the 1st call for applications for Student Mobility for Study within Erasmus+ programme for academic year 2020/2021 and Student Mobility for Placement (Traineeships) within Erasmus+ programme for year 2020 and within bilateral agreements for year 2020.

  • You can apply from 1st January to 10th February 2020.
  • Preparatory english language course will be held from 3rd till 7th February 2020.
  • The written language test will take place between 24th and 28th February 2020.
  • The results will be announced on 9th March 2020.

Please note that Acceptance Letter should be included when applying for Student Mobility for Placement (Traineeships):

http://www.iro.mendelu.cz/outgoing-students/internship-placements/erasmus/28240-forms-documents-contacts-to-faculties

For more information see following links:


OMVI MENDELU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studentské mobility

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty na akademický rok 2018/2019  (realizace od 10. února 2019 do 1. září 2019) a 2. kolo výběrového řízení na praktické stáže na akademický rok 2018/2019 (realizace od 15. listopadu 2018 do 15. září 2019) v programu Erasmus+. U praktických stáží vyhlášených v této výzvě hradíme dobu 3 měsíců.   

Dále vyhlašujeme výběrové řízení na Kreditovou mobilitu. V rámci Kreditní mobility je možné vyjet do těchto zemí:

  •   Ruská federace, Albánie, Bosna a Hercegovina, Ázerbajdžán, Izrael a Jordánsko.

 Přihlásit se můžete od 3. září do 28. září 2018. Písemný jazykový test proběhne v týdnu od 8. - 12. října 2018.

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 22. října 2018.

 

Povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže a motivační dopis. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

 Více informací najdete na:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)

 

 Pro podrobnější informace kontaktujte Ing. Lenka Danielovou, Ph.D. (e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz)

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: