Zahraniční spolupráce

 

Cílem studentských mobilit je umožnit studentům všech typů studia absolvovat část svého studijního programu na zahraniční univerzitě, nebo získat zkušenosti v zahraničním podniku a seznámit se s kulturou, jazykem a systémem vzdělání v jiných zemích. Více informací o studentských mobilitách naleznete v záložce Vyjíždějící studenti nebo na stránkách Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace.

Akademičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně mají možnost se zúčastnit výukových a školících pobytů na zahraničních partnerských univerzitách. Více informací o mobilitách zaměstnanců MENDELU naleznete v záložce Mobilita zaměstnanců nebo na stránkách Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: