Webináře zaměřené na interaktivní výuku a tvorbu moderních studijních opor

5. 9. 2022

Pro akademické pracovníky, vědecko-výzkumné pracovníky a studenty doktorského studia MENDELU jsme připravili 3 kurzy, ve kterých se mohou zdokonalit ve tvorbě studijních opor a prakticky si vyzkoušet různé aplikace, například Canva atd.

Jak používat aplikace pro zpestření výuky?

Na webináři si představíme několik aplikací pro zpestření online i offline výuky. Konkrétně aplikace pro hlasování (Mentimeter, Poll Everywhere), testy a kvízy (Kahoot, Socrative) či kolaborativní výuku (Mural, Miro, Jamboard a další). Z každé oblasti si minimálně jeden vyzkoušíme na připravených cvičeních.

Cíle

Absolventi webináře budou:

  • znát několik aplikací pro zpestření vysokoškolské výuky vhodných pro jakýkoliv obsah,
  • umět tyto aplikace prakticky využít.

Termín konání

22. 9. 2022, 10 – 11 hod.

Online, aplikace ZOOM

Jak psát skripta a handouty?

Na webináři se dozvíte, jaké studijní materiály jste schopni si sami vyrobit a distribuovat studentům a jaká jsou základní pravidla a doporučení pro tvorbu těchto typů textů. Ukážeme si také aplikace, které jsou pro jejich tvorbu vhodné (vlastní práce s těmito aplikacemi je součástí navazujícího webináře).

Cíle

Absolventi webináře budou:

  • vědět, jak má po formální a obsahové stránce vypadat handout a skriptum,
  • znát základní pravidla a doporučení pro tvorbu textů,
  • znát několik aplikací pro tvorbu skript a handoutů.

Termín konání

5. 10. 2022, 10 – 11 hod.

Online, aplikace ZOOM

Jak vytvářet skripta a handouty v aplikaci Canva?

Na webináři si představíme několik aplikací pro tvorbu skript a handoutů a na konkrétním příkladu aplikace Canva si prakticky vyzkoušíme, které typy materiálů v ní lze produkovat, jakými funkcemi a nástroji aplikace disponuje a jak může příprava vlastních materiálů v této aplikaci probíhat.

Cíle

Absolventi webináře budou:

  • znát několik aplikací pro tvorbu skript a handoutů,
  • znát funkce a nástroje vybrané aplikace,
  • umět tyto aplikace, jejich funkce a nástroje prakticky využít pro tvorbu vlastních materiálů.

Termín konání

16. 11. 2022, 10 – 11 hod.

Online, aplikace ZOOM

Cena kurzů

Účast na kterémkoliv z nabízených webinářů je pro zaměstnance a studenty doktorského studia MENDELU zdarma

Podmínky účasti

Zaslání přihlášky (viz níže)

Uzávěrka přihlášek: 3 dny před konáním daného webináře.

Kontakty

Organizační zajištění
Ing. Šárka Moravcová

Přihlášení na kurz

Více aktualit

Všechny aktuality