Metriky v procesech

1. p. Ing. Ostrý -- MaPM Process performance managment, Indigo, měření výkonnosti KPI (může být v jakýchkoliv jednotkách). Příklad společnost Airbus asi 80 KPI, v knihovně Inter Informatics je cca 400, celosvětově asi 6000. KPI se musí svázat se strategií. V Airbusu návratnost do cca 25 dnů. Přínosy konkrétně pro Airbus -- zrychlení 9 až 17%, snížení nákladů 5 až 12% .

Následovně probíhá:

 

· Procesní analýza

· Analýza a implementace KPI

· Customizace a nasazení.

Metodika Inter Informatics

· Kick off

· Školení

· SWOT analýza

· Strategie, cíle, akce, měřítko cíle

· Schvalování a dokončení

2. p. O'Malley -- Řesení problemů --> Definice, Měření, Analýza, Zlepšení, Řízení. Nastroje --> SIPOC, y=F(x)

3. p. Adamec -- Webportál - jeho pořízení a spravování by stálo přibližně do 100 tis.

Termín dalšího workshopu je naplánovaný na září 2011

Zapsal Martin Zach

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: