Prezentace produktu MS Project 2010 - 9. června 2011 - ICV MENDELU

Přednášel Josef Halíček ze společnosti Safetica Technologies.

1. Úvod

Microsoft Project je nástroj pro podporu projektového řízení. To znamená, že s řízením projektu může pomoci, nesmíte ale od něj očekávat, že bez jakýchkoliv znalostí udělá vše za vás.

Mezi hlavní výhody řešení MS Project patří jednoduché a přehledné ovládání, příjemné pracovní prostředí, snadná tvorba přehledných a hodnotných výstupů, usnadnění spolupráce s týmovými kolegy a snadná škálovatelnost pro potřeby konkrétní instituce (existuje jak obyčejná aplikace, tak serverová část řešení).

MS Project je vhodné nasadit na projekt ve chvíli, kdy víme že se nejedná o jednoduchý několikdenní projekt a nám k jeho řešení nebude stačit papír a tužka. Další doporučenou podmínkou je také to, že projektu se musí zúčastnit více osob než jedna.

2. Jak MS Project pomáhá při projektovém řízení

Projektové řízení lze vnímat z několika aspektů. MS Project vypomáhá zejména při řízení rozsahu projektu, řízení času, nákladů, řízení lidských zdrojů a komunikaci. Je však potřeba upozornit, že není dobré využívat podobný "kanón na vrabce" na projekty, které svým rozsahem podobný nástroj nepotřebují.

3. Jak vytvořit první projekt

Při standardním způsobu instalace je MS Project vždy spuštěn s nově otevřeným prázdným projektem. Vytvoření nového projektu je tedy velmi snadné. Nezapomeňte o něm vyplnit informace na kartě Projekt.

4. MS Project a řízení rozsahu projektu

Při řízení rozsahu je cílem zanést do projektového souboru všechny úkoly, které s projektem souvisí a vytvořit strukturu rozpisu prací (WBS). MS Project k tomuto nabízí ihned po vytvoření nového projektu tabulku pro zadávání jednotlivých úkolů a informací o nich.

5. MS Project a řízení času v projektu

U úkolů umožňuje MS Project stanovit délku jejich trvání, jejich provázanost mezi sebou, typy vazeb a různá omezení typu opoždění, přesahy a podobně. Již od této fáze je dobré myslet na směrný plán, který si dokáže MS Project pamatovat a informovat nás tak o tom, kdy a jak moc se odkláníme od původního plánu. MS Project nabízí celou řadu pohledů a nástrojů pro práci s časem, zejména ganttův sledovací diagram, síťový diagram, nástroje pro analýzu kritické cesty a vizualizační nástroj časová osa.

6. MS Project a řízení nákladů na projekt

Ačkoliv mnoho společností řeší náklady na projekty v jiném softwaru, MS Project nabízí mnoho funkcí pro vedení nákladů. Můžete zadávat jak fixní náklady k jednotlivým úkolům (pořízení softwaru apod.), tak variabilní náklady, zejména lidské zdroje. MS Project nabízí obsáhlé možnosti nastavení každého lidského zdroje, například i přesčasovou sazbu či úpravu jeho kalendáře. Samozřejmostí je přiřazování zdrojů k úkolům.

7. MS Project a řízení lidských zdrojů

Při řízení lidských zdrojů nabízí MS Project úpravy pracovních kalendářů, histogramy využití zdrojů a možnost vyrovnávat zdroje.

8. MS Project a řízení komunikací

MS Project nabízí celou řadu propracovaných výstupů a sestav pro potřeby analýzy průběhu a kontroly. Existuje několik možností, jak sdílet projekt v MS Project -- přeposíláním souboru a sdílením několika způsoby pomocí MS Sharepoint server.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: