Sociologické a lidské aspekty změn ve firmě

Stěžejními příspěvky tohoto workshopu byla prezentace Davida Mlýnka na téma " Assessment Center " a Petry Vahalové na téma " Změna ". Workshopu se zúčastnilo 12 posluchačů z řad zástupců firem, které nabízejí služby v oblasti podnikové poradenské činnosti, projektového řízení, analýzy a optimalizace firemních procesů. Diskuse se vedla v duchu personálních procesů a jejich změn.

Assessment centre (AC) neboli metoda testování osoby při výběru zaměstnanců na konkrétní pracovní pozice. AC trvá obvykle 1-2 dny. Během této doby skupina v počtu 6-8 uchazečů a přibližně 3-4 pozorovatelů ze společnosti řeší zadané modelové situace v týmu. Je nutné, aby mezi pozorovateli byli i externí pracovníci, to je zárukou objektivity. Každá vlastnost se zkoumá ve více modelových situacích. Modelové situace se vybírají z jiného prostředí, než má být cílové, aby nebyli zvýhodněni pracovníci se zkušenostmi z daného prostředí (příkladem může být projekt vymalování pokoje).

Účastníci se shodli, že většina českých společností nemá konzistentní popis své struktury pracovních míst. Otázkou je, zda musí být konzistentní? Zaměstnanci malých firem zpracovávají mnoho úkonů, proto popis pracovních míst není možné ani přesně provést -- firma je natolik živá struktura, která se dovede měnit tak rychle a popis se nestíhá přizpůsobovat.

Změna může být strategická nebo funkční. Proces a řízení změny můžeme charakterizovat na následujícím modelu.

 

Je důležité předvídat reakce lidí a překážky. Potřeba je také dobře vysvětlit proč k dané změně má dojít a správně ji pojmenovat.

Odpor ke změnám, který zpravidla vždy nastane je zapotřebí odbourat. Vyplývá ze strachu z neznámého. Lidé mají i ekonomické obavy. Překonání změn můžeme charakterizovat na emocích chování v čase: Stabilita => změna => šok => návrat => deprese => vyjednávání => akceptace. Akceptace však nemusí nastat vždy.

Klíče k úspěchu mohou být následující:

Nadšení a vize, pochopení a znalost, agenti změny, učí se organizace, komunikace a odpovědnost. Měl by se vytvořit jedinečný prosit jedinečnosti změny a to na zaměstnancích. Lidé musejí jednoduše pochopit a mít povědomí proč se daná změna děje. Bezesporu je důležitá diskuse, kdy sdělující musí být znalý a vědět odpovědět na všechny otázky.

Motto: " Každý si myslí, že změní svět, ale je třeba začít u sebe. "

Zápis zpracoval Martin Zach.

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: