Ve dnech 1. - 3. 4. 2016 se konala Mezinárodní vědecká konference MENDELTECH INTERNATIONAL 2016 s tématem Popularizace vědy v oblasti nových trendů v technologiích a technice zemědělských strojů, jejíž konání proběhlo na Mendelově univerzitě v Brně v aule FRRMS. Tato konference byla součástí doprovodného programu mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO a Veletrhu obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASS, pořádaných akciovou společností Veletrhy Brno.
Této konference se zúčastnilo 51 představitelů zahraničních i českých univerzit a jiných institucí. Zahraničních účastníků bylo 19 z osmi delegací univerzit a vysokých škol Bulharska, Srbska, Slovenska, Polska, Ukrajiny.
Účastníci na závěr konstatovali, že konference zaměřená na prezentaci současných vědeckovýzkumných a nových provozních poznatků z oblasti environmentálně šetrné exploatace techniky v zemědělství a souvisejících oborech, přírodní prostředí ovlivňujících technologiích a jejich transfer do praxe splnila svůj účel i očekávání a doporučují organizátorům pokračovat v organizování konference i v příštích letech.
Účastníci konference rovněž vysoce ocenili záštitu, kterou nad konferencí převzal rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. a ministr životního prostředí České republiky Ing. Richard Brabec.

http://mendelu.cz/wcd/web-mendelu/akce/2016/mendeltech.png

Fotodokumentaci naleznete zde:

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: