Aktuálně řešené projekty

1/ Název projektu: Inovace studijního předmětu Individuálně řízená praxe v rámci bakalářského studia Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP)

Institucionální plán  MENDELU pro rok 2016, kategorie B

Doba řešení: 01/2016 – 12/2016

 

2/ Název projektu: Profilace studijního předmětu Individuálně řízená praxe v rámci studia Technického znalectví a pojišťovnictví (TZP)

Institucionální plán  MENDELU pro rok 2015, kategorie B

Doba řešení: 01/2015 – 12/2015

 

3/ Název projektu: Central Environmental and Energy Management as a kit for survival CEEM

zapojeno 12 partnerů z 5 států EU
Program CENTRAL EUROPE
Spoluřešitelé: pracovníci Oddělení expertního inženýrství
Doba řešení: 2012 – 2014

 

V roce 2016 byly podávané následující žádosti o grantový projekt:

1/ GAČR

Název projektu: Kvalitativní konkurenceschopnost tržního segmentu bytů napříč obdobím výstavby

Doba řešení: 01/2017 – 12/2018

2/ IGA ICV MENDELU

Název projektu: Kvalita produktů, prostředí a bezpečnost práce na chráněném pracovním místě

Doba řešení: 02/2016 - 12/2016

 

V roce 2015 byly podávané následující žádosti o grantový projekt:

1/ GAČR

Název projektu: Algoritmus pro zvýšení objektivizace odhadu tržní hodnoty nemovitosti

Doba řešení: 01/2016 – 12/2017


Oddělení expertního inženýrství pod Institutem celoživotního vzdělávání MENDELU podavalo v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost žádost o finanční podporu u výzvy č. 28, oblast podpory 2.2 na projekt s názvem "Inovace technicko-ekonomických studijních programů a oborů na Mendelově univerzitě v Brně".

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: