Oddělení expertního inženýrství Institutu celoživotního vzdělávání zajišťuje a podílí se na rozvoji a zajištění studijních programů s celouniverzitním a mezioborovým charakterem a s tím související vědecké, výzkumné a vývojové činnosti.

Pod pracovištěm jsou akreditované studijní programy v prezenční i kombinované formě studia:

  • bakalářský studijní program: Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP)
  • navazující magisterský studijní program: Technické znalectví a expertní inženýrství (TZEI)

Více informací o studiu, profilu absolventa naleznete na studium

 

Státní závěrečné zkoušky u bakalářského studijního programu TZP a u navazujícího magisterského studijního programu TZEI probíhají v druhé půli měsíce června, popřípadě i v lednovém termínu.

    

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: