Vedení vysokoškolského ústavu

 

Ředitel vysokoškolského ústavu

 

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
+420 545 135 220
BA05N4017 (E4.17)
petr.adamec@mendelu.cz

 

 

Zástupci ředitele vysokoškolského ústavu

 

PaedDr. Adriana Pavlikovská
zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost
+420 545 136 020
BA05N3012 (E3.12)
adriana.pavlikovska@mendelu.cz

 

  Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
  zástupce ředitele pro tvůrčí činnost
+420 545 135 225
BA05N4010 (E4.10)
michal.simane@mendelu.cz

 

Ing. Šárka Moravcová
zástupkyně ředitele pro celoživotní vzdělávání
+420 545 135 207
BA05N4009 (E4.09)
sarka.moravcova@mendelu.cz

 

Tajemník vysokoškolského ústavu

 

   Bc. Martin Brandstätter, DiS.
  +420 545 135 006
  BA05N4016 (E4.16)
  martin.brandstatter@mendelu.cz

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: