Publikace

Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pravidelně zveřejňuje výsledky své tvůrčí činnosti na vědeckých sympóziích, ve sbornících z konferencí, v odborných časopisech a v odborných knihách. 

Přehled nejvýznamnějších odborných publikací

2019

ŠIMÁNĚ, M. Sustainable Education on the Example of Establishment of Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia. Discourse and Communication for Sustainable Education. 2019. sv. 10, č. 1, s. 91--112. ISSN 1691-6301. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/dcse/10/1/article-p91.xml

ADAMEC, P. Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání. Pedagogika. 2019. sv. 69, č. 2, s. 165--184. ISSN 0031-3815. URL: https://doi.org/10.14712/23362189.2018.862

2018

KRAJČÍKOVÁ, L. Returning home: Case study of travelling for work from Czechoslovakia in times of socialism, Cogent Social Sciences. 2018. sv. 4, č. July, ISSN 2331-1886. URL: https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311886.2018.1498058

ADAMEC, P., STRMISKOVÁ, M. Evaluační procesy na univerzitě třetího věku. In: Otázky evaluace výuky na vysokých školách. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 155-172. ISBN 978-80-7599-024-2.

2017

CUPAL, M. Sales comparison approach indicating heterogeneity of particular type of real estate and corresponding valuation accuracy. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. sv. 65, č. 3, s. 977-985. ISSN 1211-8516. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201765030977

JANOŠKO, I., POLONEC, T., KUCHÁR, P., MÁCHAL, P., ZACH, M. Computer simulation of car aerodynamic properties. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. sv. 2017, č. 5, s. 1505-1514. ISSN 1211-8516.

ZOUNEK, J., KNOTOVÁ, D., ŠIMÁNĚ, M. Život Karla - Příběh učitele v socialistickém Československu. Orbis scholae. 2017. sv. 11, č. 2, s. 31-52. ISSN 1802-4637. URL: http://www.karolinum.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=111114

2014

ZACH, M. , VYLEŤAL, P. The Importance of Methodology Evaluation of School Furniture for Czech Children with Mobility Disability in Relation to Children's Anthropometry. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2014. sv. 62, č. 1, s. 279-291. ISSN 1211-8516. URL: http://acta.mendelu.cz/62/1/0279/

KAMANOVÁ, L. Sexuální výchova v rodině: co víme z výzkumých studií. Studia paedagogica. 2014. sv. 19, č. 3, s. 29-46. ISSN 1803-7437. URL: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/900/1020

DANIELOVÁ, L., JANDERKOVÁ, D. Elektronické studijní materiály v pregraduálním vzdělávání učitelů. In: VÁRKOLY, L. Dnešní trendy inovací 2014. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, 2014. s. 88-93. ISBN 978-80-260-6151-9.

2013

FOLTOVÁ, L., PORTEŠOVÁ, Š., KUKLA, L. Behaviorální, emoční a sociální potíže dyslektických dětí během školní docházky (7-15 let) - longitudinální výzkum. Československá psychologie. 2013. sv. 57, č. 6, s. 505-520. ISSN 0009-062X.

HLAĎO, P. A comparative study of social influences in the transition of students of lower- and upper secondary schools between educational levels and to the labour market. International Journal of Global Education. 2013. sv. 2, č. 2, s. 10-18. ISSN 2146-9296. URL: http://www.ijge.net/ojs/index.php/ijge/issue/view/27.

DANIELOVÁ, L., HORÁČKOVÁ, M., SKALICKÁ, I., VYLEŤAL, P. a kol. Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 314 s. ISBN 978-80-7375-918-6.

HLAĎO, P., DANIELOVÁ, L. Profese učitele odborných předmětů. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2013. ISBN 978-80-7302-167-2.

DANIELOVÁ, L., JANDERKOVÁ, D., VYLEŤAL, P., FOLTOVÁ, L. a kol. Vybrané trendy celoživotního učení v České republice a dalších státech Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 276 s. ISBN 978-80-7375-883-7.

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: