Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2020

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na 12. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání  ICOLLE 2020, která se bude konat ve středu 9. 9. 2020 v hotelu Avanti**** v Brně.

Cílem mezinárodní vědecké konference je zhodnotit aktuální trendy v rámci odborného vzdělávání v souvislosti s celoživotním vzděláváním z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje.

Uvítáme příspěvky s teoretickou, empirickou, metodologickou či praktickou tematikou k danému tématu, obdobně jako výstupy z právě probíhajících či již ukončených studentských výzkumů a projektů (diplomové, disertační práce).

Konference je určena všem, kteří se při své odborné činnosti zabývají problematikou spojenou se vzděláváním nebo školstvím a zajímá je výše uvedené téma, tedy vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování do recenzovaného časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.

Hlavní téma konference: "Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století"

Odborné sekce

  • Formální vzdělávání
  • Neformální vzdělávání
  • Studentská sekce
  • Posterová sekce

Důležité termíny

  • Přihlášení (s aktivní účastí): 4. 5. 2020

     Aktivní účast je možná formou ústní prezentace nebo formou posteru.

  • Přihlášení (s pasivní účastí): 31. 8. 2020

  • Zaslání příspěvku do sborníku: 31. 8. 2020

Registrace, konferenční poplatek a další informace

Informace o přihlašování na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2020, stejně tak informace o možnostech platby konferenčního poplatku, odeslání příspěvku do sborníku a jiné naleznete na webových stránkách konference www.icolleconference.cz 

 

Na Vaši účast se těší

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

předseda organizačního výboru konference

 

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

výkonný ředitel konference


 Závěry jednotlivých ročníků konference ICOLLE

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: