Věda a výzkum

 

Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně realizuje vědeckovýzkumnou činnost v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně a Institutu celoživotního vzdělávání pro období 2016–2020.

Svoji tvůrčí činnost orientuje vysokoškolský ústav do následujících okruhů:

 • dějiny pedagogiky a odborného školství v českých zemích;
 • vybrané aspekty vzdělávání budoucích učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování a odborného výcviku;
 • vzdělávací potřeby pedagogických a nepedagogických pracovníků středních odborných škol;
 • proměny kompetencí učitelů středních odborných škol;
 • profesní orientace mládeže;
 • psychologické zvláštnosti vzdělávání dospělých;
 • aspekty života starších osob s ohledem na proměny společnosti;
 • mezigenerační učení v různých sociálních prostředích;
 • specifické poruchy učení žáků;
 • optimalizace plánování zdrojů;
 • zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou;
 • činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství;
 • metody posuzování (technického stavu, hodnoty a oceňování) při výkonu expertní činnosti.

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: