UNIVERZITA LEKTORŮ NA ICV MENDELU

Další vzdělávání učitelů ZŠ, učitelů a ředitelů MŠ

Reg. č. CZ.1.07./1.3.00/48.0090

O projektu

Záměrem projektu Univerzita lektorů je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, pedagogických pracovníků MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ. Projekt umožní rozvoj odborných, pedagogických, osobnostních a sociálních kompetencí u učitelů ZŠ, učitelů MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ, a to z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, s cílem posílit jejich konkurenceschopnost a lepší uplatnitelnost na trhu práce. Navržená vzdělávací nabídka vychází z analýzy potřeb pedagogických a řídících pracovníků v regionu JMK a KV. V rámci projektu bude připraveno celkem 14 odborných kurzů, 2 speciální semináře a 40 odborných stáží. Zástupci cílové skupiny získají nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti (praktická cvičení, stáže) v závislosti na jejich charakteru.

Doba trvání projektu

červen 2014 - červen 2015

Komu je projekt určen

Pro učitele 2. stupně základních škol, učitele MŠ a řídící/vedoucí pracovníky MŠ z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, kteří se zajímají o aktuální informace z oblasti polytechnického vzdělávání, praxe a osobnostního a sociálního rozvoje.

 

Hlavní aktivity projektu

 

Kontakty

 

Mgr. et Mgr. Lucie Foltová
  věcný manažer KA01 - kurzy pro ZŠ
univerzitalektoru.icv@mendelu.cz

 

 

Ing. Marie Horáčková
  věcný manažer KA04 - evaluace vzdělávacích aktivit
univerzitalektoru.icv@mendelu.cz

 

 

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová
  věcný manažer KA02 - stáže pro MŠ
univerzitalektoru.icv@mendelu.cz

 

 

Ing. Šárka Moravcová
  manažer projektu
univerzitalektoru.icv@mendelu.cz

 

 

Mgr. Ivona Martínková
  věcný manažer KA03 - kurzy pro MŠ
univerzitalektoru.icv@mendelu.cz

 

 

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: