Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku - k dostudování

Pro koho je obor určen

Bakalářský studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je určen pro uchazeče s úplným středním odborným vzděláním, zejména zemědělského, technického, potravinářského, ekologického, lesnického, dřevařského, ekonomického, zahradnického, případně veterinárního zaměření. Studijní obor není určen pro absolventy gymnázií a konzervatoří.

Studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je zaměřen na získání pedagogické, psychologické a didaktické kompetence v oblasti praktického vyučování a odborného výcviku na středních odborných školách zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů.

Uplatnění absolventů

Po úspěšném ukončení studia získají absolventi legislativně nezbytný kvalifikační předpoklad pro výkon profese učitele střední školy a vysokoškolský titul Bc. Absolventi mohou pracovat jako učitelé praktického vyučování a odborného výcviku na střední odborné škole.

Forma studia

  • prezenční i kombinovaná

Délka studia

  • 3 roky

Přijímací řízení

Od akademického roku 2020/21 nebude otevřeno přijímací řízení pro studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku podle akreditace vydané v roce 2014. Zájemci si ale mohou podat přihlášku ke studiu nově akreditovaného studijního programu podobného zaměření Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.  

Informace pro současné studenty

(aktuální studijní informace, informace o praxi, pokyny pro seminární práce, stipendia atd.)

Státní bakalářské zkoušky a práce 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: