Učitelství odborných předmětů - k dostudování

Pro koho je obor určen

Bakalářský studijní obor Učitelství odborných předmětů je určen pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili nebo ukončují minimálně magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání zemědělského, technického, potravinářského, ekologického, lesnického, dřevařského, ekonomického, zahradnického, případně veterinárního zaměření. Umožňuje studentům získat pedagogické, psychologické a didaktické kompetence v oblasti učitelství odborných předmětů na středních školách zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů.

Uplatnění absolventů

Absolventi získávají plnohodnotné pedagogické vzdělání a současně větší šance na trhu práce. Mohou pracovat nejen ve svém oboru, který vystudovali na vysoké škole před začátkem studia Učitelství odborných předmětů. Uplatní se rovněž jako učitelé odborných předmětů střední školy v oborech zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření.

Forma studia

  • kombinovaná

Délka studia

  • 2 roky

Přijímací řízení

Od akademického roku 2020/21 nebude otevřeno přijímací řízení pro studijní obor Učitelství odborných předmětů. Zájemci si ale mohou podat přihlášku ke studiu nově akreditovaného studijního programu podobného zaměření Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.  

Informace pro současné studenty

(aktuální studijní informace, informace o praxi, pokyny pro seminární práce, stipendia atd.)

Státní bakalářské zkoušky a práce 

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: