Masná výroba online – nahlédněte do výroby

Kurz provede účastníky masnou výrobnou, podá srozumitelnou formou informace důležité pro spotřebitele, aby se lépe orientovali při nákupu a hodnocení jakosti masa a masných výrobků. Vysvětlí, co všechno je třeba udělat, než se k vám dostane na stůl masný výrobek, například párek nebo salám. Kurz je zpracován formou přednášek, které jsou bohatě doplněny o instruktážní videa např. z výroby masných produktů či bourání (dělení) masa, které vznikly přímo pro účely kurzu v poloprovozech Mendelovy univerzity v Brně. Nedílnou součástí kurzu je také téma hygieny při manipulaci s masem a masnými výrobky, vč. ukázek nejčastějších chyb. Šest výukových lekcí je doplněno sedmou lekcí v rámci níž bude lektor odpovídat na dotazy účastníků v rámci živého vysílání.

Lektor: doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin)

Lektor je absolventem Mendelovy univerzity v Brně, oboru Technologie potravin. Dlouhodobě se zaměřuje na hodnocení jakosti živočišných produktů, zejména masa a masných výrobků. Dále se zabývá přístrojovým měřením barvy potravinových surovin a potravin během zpracování a skladování. Věnuje se také jako správný technolog senzorické analýze - v této oblasti působí jako expert - hodnotitel i na mezinárodní úrovni. Vede poloprovoz - masnou výrobnu MENDELU, díky které může naše univerzita nabídnout studentům názornou praktickou ukázku výroby, a přitom provádět nejrůznější experimenty. Je členem Společnosti pro výživu a redakčních rad časopisů Maso, Výživa a potraviny a ze zahraničních Sustainability. 

 

Způsob vysílání:  YouTube 

Rozsah: 6 x 90 minut + 60 minut (odpovědi na dotazy)

Cena: 340 Kč

Termín: 6. 4. – 18. 5. 2021

Čas: úterý 10.00 – 11.30 hod.

Přehled přednášek:

1. Historie, současnost a budoucnost masné výroby
2. Bourání masa, aneb která část je nejlepší na guláš?
3. Hygiena masa a masných výrobků, aneb proč se nemusíme bát?
4. Výroba mělněných masných výrobků, aneb znáte náš gothajský salám?
5. Trvany, aneb víte, jak se vyrábí salám Vysočina?
6. Vařené výrobky, aneb je libo paštiku či tlačenku?
7. Odpovědi na dotazy účastníků

 

Informace ke stažení ve formátu doc nebo Informace ke stažení ve formátu pdf

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: