Genetika a zdraví

Kurz je určen zájemcům, kteří se aktivně věnují otázkám vlastního zdraví. Všem, kterým nepostačují zmatečné informace mnohdy vytrhované z kontextu, neúplné v důsledku velkého množství informací nebo manipulované médii. Těm, kteří hledají principiální souvislosti, propojují informace a zkušenosti. Cílem kurzu je osvětlit účastníkům význam dědičnosti v životě jedince a pomoci pochopit souvislosti utváření běžných i patologických vlastností lidského organismu. Kurz nabízí vhled do funkcí buněčných a genových mechanismů a jejich dopadů na lidské zdraví i vznik nemocí. Kurz bude vysílán živě na neveřejném kanálu Youtube, účastníci budou moci klást lektorovi otázky v rámci chatu.

Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Falková, Ph.D. (Agronomická fakulta, Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat)

Lektorka se kromě vědecké činnosti v oblasti molekulární genetiky dlouhodobě zabývá lektorováním a popularizací toho oboru. Hluboký zájem o živou přírodu ji od dětství provázel od pozorování života volně žijících živočichů, přes pohled do detailnějšího fungování biologických systémů, po molekulární podstatu života a jeho genetického založení. Prostředkem k bližšímu zkoumání jí byla studia v oborech biologie, chemie, zoologie, molekulární biologie a genetiky (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity a Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně).

 

Způsob vysílání:  YouTube 

Rozsah: 6 x 90 minut

Cena: 340 Kč

Termín: 7. 4. – 12. 5. 2021

Čas: středa 10.00 – 11.30 hod.

 Přehled přednášek: 

1. Jak, co a proč dědíme? (Podstata a principy dědičnosti.)
2. Můj genom, jenž je mou součástí. (Význam a funkce genetické informace v průběhu celého života.)
3. Rodinné dědictví. (Vaše rodina, Vaše geny.)
4. Buněčný základ zdraví. (Péče o naše genetické bohatství.)
5. Živočišná genetika se nás lidí také týká.
6. Komerční genetika. (Soudobý prodej „hrnců“ nebo osobní odpovědnost za vlastní zdraví?)

 

Informace ke stažení ve formátu doc nebo Informace ke stažení ve formátu pdf

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: