Trendy ve světové ekonomice

Kurz má za cíl seznámit účastníky s tím, jaké dlouhodobé trendy můžeme pozorovat ve světové ekonomice a jakým směrem se globální ekonomika může vyvíjet. Tyto trendy jsou sledovány v nejvýznamnějších ekonomických centrech (USA, Čína, Německo, Rusko a Velká Británie) od poloviny 19. století až do současnosti.  Závěrečná část kurzu se zaměří na postavení české ekonomiky v evropském a globálním kontextu. Kurz bude vysílán živě na neveřejném kanálu YouTube, účastníci budou moci klást lektorovi otázky v rámci chatu.

Lektor: Ing. Michal Mádr, Ph.D. (Provozně ekonomická fakulta, Ústav ekonomie)

Lektor je absolventem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V současné době působí jako odborný asistent na Ústavu ekonomie. Jeho výuka zahrnuje bakalářské a magisterské kurzy makroekonomie, mikroekonomie a hospodářské politiky. Svou výzkumnou činností se zaměřuje na vzájemnou vazbu mezi ekonomickými a politickými trendy ve světovém hospodářství.

Způsob vysílání:  YouTube 

Rozsah: 6 x 90 minut

Cena: 340 Kč

Termín: 17. 2. – 24. 3. 2021

Čas: středa 10.00 – 11.30 hod.

Přehled přednášek:

1. Úvod (Současná světová ekonomika); Dlouhodobé trendy I. (globalizace; integrace národních ekonomik; růst světového HDP)
2. Dlouhodobé trendy II. (institucionální změny; politické změny; technologické změny; strukturální změny; demografické změny; rozšiřování role státu v národních ekonomikách)
3. Vývoj v hlavních ekonomických centrech I. (Od první a druhé průmyslové revoluce po ekonomické důsledky druhé světové války)
4. Vývoj v hlavních ekonomických centrech II. (50. až 90. léta 20. století)
5. Současná ekonomická centra a možnosti budoucího vývoje

6. Česká ekonomika v evropském a globálním kontextu

 

Informace ke stažení ve formátu doc nebo Informace ke stažení ve formátu pdf

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: