Poznávejme MENDELU I.

Kurz je tvořen přednáškami, které obsahují témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutu celoživotního vzdělávání. Kurz bude vysílán živě na neveřejném kanálu Youtube, účastníci budou moci klást lektorovi otázky v rámci chatu.

Lektor: průřezově zastoupeny všechny fakulty MENDELU a ICV

Způsob vysílání:  YouTube 

Rozsah: 20 x 90 minut

Cena: 680 Kč

Termín: od 18. 2. – 1. 7. 2021

Čas: čtvrtek 10.00 – 11.30 hod.

Přehled přednášek (výběr):

 • Současná genetika ve světle Mendela a jeho díla
 • Rostliny - jejich anatomie a morfologie
 • Jedlé květy
 • Ovocný strom v kulturní a historické krajině
 • Kvalita drůbežího masa
 • Výhody a nevýhody členství ČR v Evropské unii: Je CZEXIT reálný?
 • Stárnoucí evropská společnost v digitálním věku. Socioekonomické výzvy a příležitosti
 • Migrační krize a její dopady na Evropu
 • Aktuální dění v regionu blízkého východu
 • Co lze vyčíst z letokruhů
 • Jak klimatické změny ovlivňují růst a zdraví dřevin
 • Historie pivovarů v Brně
 • Efektivní a neefektivní komunikace mezi prarodiči a vnoučaty
 • Poruchy řeči v dospělosti a seniorském věku
 • Mezigenerační učení

 

Kompletní informace ke stažení ve formátu doc nebo Kompletní informace ke stažení ve formátu pdf

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: