Mezinárodní projekt „Kompetentní trenér - bezpečný senior. Výměna osvědčených postupů pro efektivní vzdělávání dospělých nad 55 let“ (SAFER 55+)

 

Harmonogram a obsah zimního smestru 2021 bude zveřejněn zde v průběhu měsíce září.

 

Informace o projektu:

Nově je Univerzita třetího věku MENDELU zapojena do mezinárodního projektu s názvem „Kompetentní trenér - bezpečný senior. Výměna osvědčených postupů pro efektivní vzdělávání dospělých nad 55 let“. Do projektu jsou zapojeny i další evropské U3V, a to konkrétně v Polsku, Slovensku, Rumunsku a Portugalsku.

Projekt je určen k rozšíření a rozvoji znalostí a kompetencí seniorů a jejich lektorů ve třech základních oblastech, kterými jsou právní vzdělání seniorů (zaměřeno na znalosti z oblasti právního řádu a dále zejména na oblast práv spotřebitelů, vč. finanční gramotnosti), IT bezpečnost seniorů (zaměřeno na znalosti z oblasti bezpečného užívání IT technologií a internetových zdrojů, vč. mediální gramotnosti a oblasti bezpečné manipulace s financemi a nákupů na internetu ) a prevence kriminality páchané na seniorech (zaměřeno na znalosti v oblasti kriminality a zejména na jejich prevenci, nedílnou součástí bude také praktický výcvik sebeobrany seniorů). Součástí projektu je také možnost zúčastnit se vzdělávacích aktivit v jedné z partnerských zemí.

Účast v projektu je ZDARMA.  

Kapacita pro případnou prezenční výuku je již NAPLĚNA. Přihlásit se můžete k odběru online lekcí u kontaktní osoby.

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Pospíšilová, e-mail: marie.pospisilova@mendelu.cz

 

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: