Pobočka Rožnov pod Radhoštěm při Střední škole zemědělské a přírodovědné

 

Studium na pobočce Univerzity třetího věku MENDELU v Rožnově pod Radhoštěm organizačně a administ­rativně zajišťuje Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově p. R. ve spolupráci s Institutem celoži­votního vzdělávání MENDELU. Škola tak nabízí možnost celoživotního vzdělávání pro aktivní seniory s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky ze světa vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe.

Studium je dvouleté, akademický rok se skládá ze zimního a letního semestru. Semestr tvoří 10 přednášek v týdenních intervalech, administrativní poplatek je 680 Kč za semestr. Výuka probíhá v prostorách Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově p. R. a přednášky vedou pedagogové ze Střední školy zeměděl­ské a přírodovědné v Rožnově p. R., odborníci působících v regionu a také hostující odborníci z Mendelovy univerzity v Brně.

Účastníci univerzity třetího věku mají statut posluchače univerzity (nejsou však studenty ve smyslu záko­na č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění).

Přihlašovat se mohou zájemci od 50 let věku a k úspěšnému ukončení ročníku je nutná alespoň 60% účast na přednáškách. K evidenci výuky slouží „průkaz posluchače“. Úspěšní absolventi obdrží „Osvědčení“ o absolvování Univerzity třetího věku MENDELU.

 


Kontakt

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábřeží Dukelských hrdinů 570

75661 Rožnov pod Radhoštěm

Konkrétní informace a přihlášku naleznete ZDE.

 

PaedDr. Lenka Doubková

Telefonický kontakt: 732 774 452

E-mailový kontakt: doubkova@szesro.cz

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: