Pobočka Vyškov při Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické

 

Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně pořádá Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická, p. o. ve Vyškově pro zájemce z řad seniorů dvouleté studium univerzity třetího věku. Prvotním cílem studia je poskytnout seniorům z blízkého okolí školy možnost seznamovat se s nejnovějšími poznatky v oblastech vědy, historie, práva a společenských věd. Pořádáním přednášek v rámci studia na univerzitě třetí­ho věku posiluje škola aktivní přístup seniorů k životu a jejich stálý pocit užitečnosti i v postproduktivním věku.

Jednotlivé přednášky jsou střídavě rozvrhově zaměřeny do bloků: společnost a zdraví, zdravý životní styl, společnost a ekonomika, společnost a komunikační technologie, společnost a právo, společnost a věda, společnost a lidé. Lektory těchto přednášek jsou zkušení pedagogové Gymnázia a SOŠZE Vyškov, p. o., akademičtí pracovníci Mendelovy univerzity v Brně a odborníci z praxe (lékaři nemocnice Vyškov, nemocnice Kroměříž, pracovníci advokátních kanceláří, odborníci na zdravou výživu).

Studium je dvouleté. V jednom akademickém roce posluchači absolvují celkem 20 přednášek, zpravidla 10 v zimním a 10 v letním semestru. Výuka se v zimním semestru koná od října do prosince, v letním se­mestru pak od února do dubna. Studium je podmíněno pouze účastí na přednáškách. Přednášky probíhají v odpoledních hodinách v samostatné učebně, vybavené koutkem s možností občerstvení, samozřejmostí je vybavení technikou. Jednotlivé přednášky probíhají prezenční formou výuky, v některých jsou zařazeny praktické ukázky a vzájemná skupinová spolupráce.

 


Kontakt

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Komenského 16/5

682 01 Vyškov

http://www.gykovy.cz/cs

https://sites.google.com/a/gykovy.cz/centrum-dalsiho-vzdelavani/u3v-univerzita-tretiho-veku

 

Ing. Hana Jelínková

Telefonický kontakt: 517 326 779 (517 307 010 - tajemnice školy)
E-mailový kontakt: hana.jelinkova@gykovy.cz

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: