Pobočka Lednice při Zahradnické fakultě MENDELU

 

Studium na pobočce Univerzity třetího věku MENDELU na Zahradnické fakultě v Lednici bylo zahájeno v roce 2007 a do současné doby jej absolvovalo více než 300 seniorů. Je koncipováno jako cyklus přednášek a se­minářů, které probíhají ve výukovém období jednotlivých  semestrů (10  týdnů v říjnu až prosinci a 10 týdnů v únoru až dubnu), a to 1× týdně.

Přednášky a semináře jsou zaměřeny především na témata oboru zahradnictví, ovocnictví, vinohradnictví, zahradní architektury a jsou vedeny přednášejícími Zahradnické fakulty i ostatních fakult Mendelovy univerzi­ty v Brně. Výuka probíhá v posluchárnách fakulty nebo na přilehlých plochách unikátní Akademické zahrady a ukázkových zahradách Labyrintu zahrad. Některé přednášky se uskutečňují také v zámeckém palmovém skleníku a parku. Studenty oblíbené jsou přednášky s praktickými ukázkami aranžování rostlin, řezu ovocných dřevin či senzorickým hodnocením vín. V průběhu studia mají posluchači právo využívat i další fakultní zázemí jako je knihovna, studovna nebo výukový skleník.

V závěru každého ročníku se studenti účastní terénního cvičení, které probíhá nejčastěji ve Školním lesním podniku ve Křtinách, v Květné zahradě v Kroměříži nebo v prostorách vinařského podniku Znovín Znojmo.

 

 

Přihláška pro akademický rok 2020/2021 je ke stažení zde.

Elektronický formulář přihlášky je k vyplnění zde.

 

 


Kontakt

 

Děkanát ZF Mendelovy univerzity v Brně

Valtická 337

691 44 Lednice

 

Dagmar Kurková

Telefonický kontakt: 519 367 220

Telefonický kontakt: 725 492 454

E-mailový kontakt: dagmar.kurkova@mendelu.cz

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: