Klub U3V

 

V roce 2005 založili posluchači všech tří ročníků Univerzity třetího věku na Mendelově univerzitě v Brně KLUB U3V. Jeho cílem je soustředit aktivní posluchače U3V a vytvořit jim tvůrčí prostředí pro realizaci podnětů a zájmů, souvisejících přímo i nepřímo s výukou. Jeho posláním je, ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání, zajišťování mimopřednáškové činnosti pro posluchače U3V, tedy organizování vzdělávacích, poznávacích a kulturních akcí a návštěvy výstav, seminářů, zájezdů a exkurzí. Poprvé se KLUB U3V sešel 24.října 2005. Byl zvolen předseda KLUBU a stanovena odpovědnost jednotlivým členům za stanovené úkoly, tj. zapisovatel účasti a jednání, člen pro organizaci kulturních a ostatních akcí, člen pro práci s výpočetní technikou a člen pro materiální zajištění KLUBU. Členové KLUBU se schází v době výuky 1x za čtrnáct dní v době mimo výuku. Jednání KLUBU řídí předseda, na sestavování programu se podílejí aktivně všichni členové KLUBU. Ze všech jednání se pořizuje zápis, se stanovením konkrétních úkolů pro jednotlivé členy. Plnění je kontrolováno na příštím jednání.

 
 
 
 
 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: