ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Jednoleté (2 semestry) studium Člověk a společnost je svým obsahem zaměřeno na širokou škálu témat z oblasti humanitních věd, které nám ve významné míře pomáhají porozumět současnému společenskému vývoji. Přednášky jsou zaměřeny na dílčí společenská témata, která jednotliví přednášející převážně z Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně vztahují k praktickému využití v životě posluchačů. Mezi tématy se tak objeví např. úvod do sociologie a psychologie, vč. komunikačních dovedností a specifik lidí s různými typy postižení, mezigenerační soužití a řešení případných mezigeneračních konfliktů v rodině nebo také tematika samotného stárnutí, vč. sociálních služeb určených seniorům nebo problematice kriminality páchané na seniorech.

Přednášky probíhají ve dvou semestrálních cyklech (říjen až prosinec a únor až květen), a to 1 x týdně.

V akademické roce 2020/2021 to bude ve čtvrtek v 9.30 - 12.00 hod.

 

Přihlášku pro akademický rok 2020/2021 naleznete ZDE.

Přihlašování bude spuštěno 1.4. 2020.

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Tereza Vychopňová, tereza.vychopnova@mendelu.cz,

                          

Poplatek za semestr (10 přednášek) je 680 Kč.

 

Program přednášek:

Akademický rok 2020/2021 - vzorový harmonogram přednášek

Informační leták ke studiu naleznete ZDE.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: