ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Jednoleté (2 semestry) studium Člověk a společnost je svým obsahem zaměřeno na širokou škálu témat z oblasti humanitních věd, které nám ve významné míře pomáhají porozumět současnému společenskému vývoji. Přednášky jsou zaměřeny na dílčí společenská témata, která jednotliví přednášející převážně z Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně vztahují k praktickému využití v životě posluchačů. Mezi tématy se tak objeví např. úvod do sociologie a psychologie, vč. komunikačních dovedností a specifik lidí s různými typy postižení, mezigenerační soužití a řešení případných mezigeneračních konfliktů v rodině nebo také tematika samotného stárnutí, vč. sociálních služeb určených seniorům nebo problematice kriminality páchané na seniorech.

Přednášky probíhají ve dvou semestrálních cyklech (říjen až prosinec a únor až květen), a to 1 x týdně.                  

Poplatek za semestr (10 přednášek) je 680 Kč.

 

Informační leták ke studiu naleznete ZDE.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: