Víceleté studium

 

Víceleté studium zahrnuje přednášky na témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutu celoživotního vzdělávání. Teoreticky zaměřené přednášky jsou doplněny o terénní cvičení a exkurze.

Víceleté studium je v rozsahu tří let (6 semestrů). Po jeho absolvování mohou pokračovat posluchači ve dvouletém studiu (4 semestry), které svým obsahem navazuje na studium tříleté.

Veškeré organizační informace naleznete v odkazech níže.

 

 

Tříleté studiumDvouleté studium

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: