Klub absolventů U3V

V roce 2009 založili absolventi Základního tříletého studijního programu a nástavbových programů (dnes rozšiřující jednoleté studijní programy) Univerzity třetího věku na Mendelově univerzitě v Brně Klub absolventů U3V

Klub vznikl na základě iniciativy 22 posluchačů U3V MENDELU. Ti se po úspěšném dokončení všech tehdy dostupných možností studia na U3V MENDELU chtěli dále setkávat zejména prostřednictvím různorodých mimoškolních aktivit. Z původních 22 zakládajících absolventů se členská základna rozrostla na dnešních 45 členů.

Náplní  činnosti Klubu absolventů U3V je zejména organizace exkurzí na významná místa Brna a okolí, vč. poznávacích zájezdů do dalších regionů České republiky. Dále společné návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí nebo pořádání dalších aktivit, které jsou pro kvalitu života seniorů důležité.

Pokud se chcete ke Klubu absolventů připojit, pak postačí dostavit se na některé z jejich pravidelných setkání. Členové Klubu absolventů U3V se setkávají každé první úterý v měsíci (jen v období výuky, tedy únor - květen  a říjen - prosinec) v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, Brno.

Předsedkyní Klubu absolventů U3V byla od roku 2005 paní Jana Švábenská.

Od roku 2019 je novou předsedkyní paní Anna Holá, kterou můžete kontaktovat na e-mailu: anna@holy.cz

 

Fotografie z akcí pořádaných Klubem absolventů U3V si můžete prohlédnout níže ve fotogalerii.

 

Fotogalerie

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: