Univerzita třetího věku MENDELU 

 

Univerzita třetího věku organizovaná Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU) je jednou z konkrétních forem celoživotního vzdělávání, které je uskutečňováno v souladu s dlouhodobým záměrem MENDELU v Brně. Organizačně a administrativně Univerzitu třetího věku zajišťuje Oddělení vzdělávání seniorů na Institutu celoživotního vzdělávání.

U3V MENDELU je řádným členem Asociace univerzit třetího věku ČR.

Vzhledem k současným opatřením spojeným s epidemiologickou situací COVID-19 bude výuka v letním semestru 2021 probíhat výhradně distanční formou. Od 6. ledna přijímáme přihlášky na nové online kurzy pro seniory. Kurzy budou začínat v polovině února a poběží na YouTube kanálu Univerzity třetího věku MENDELU.

Ve standardním akademickém roce Univerzita třetího věku MENDELU nabízí víceleté studium, které zahrnuje přednášky na témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutu celoživotního vzdělávání. Teoreticky zaměřené přednášky jsou doplněny o terénní cvičení a exkurze. Základní studium je nabízeno v rozsahu tří let (6 semestrů), po jeho absolvování mohou posluchači pokračovat ve dvouletém studiu (4 semestry), které svým obsahem navazuje na studium tříleté.

Dále nabízí jednoleté studium, které se hlouběji věnuje tématům obsaženým v základním studiu. Je nabízeno v devíti tematických studiích, vždy v délce jednoho roku (2 semestry). Konkrétně se jedná o: Zahrada a zdraví, Naše zahrádka, Člověk a společnost, Člověk a fauna, Člověk a svět, Člověk a politika, Stromy, les a krajina aneb jak a proč pěstovat stromy a les, Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny a Historie brněnského podzemí.

Vedle výše uvedených delších forem studia mají senioři možnost navštěvovat jednosemestrální studium. Konkrétně se jedná o semestrální studium, které ve své nabídce odráží dílčí zaměření jednotlivých fakult a dalších pracovišť Mendelovy univerzity v Brně, např. aranžování, zahradní architekturu apod.

Univerzita třetího věku MENDELU nabízí zájmové studium občanů ČR, zejména seniorského věku. Účastníci mají statut posluchače univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení.

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: