Poradenské centrum

 

Poradenské centrum je součástí vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Vzniklo v lednu roku 2008 a poskytuje ucelený systém studijních, psychologických, sociálních, speciálně-pedagogických a kariérových služeb. Poradenské služby jsou nabízeny uchazečům o studium, stávajícím studentům a posluchačům Univerzity třetího věku, absolventům a zaměstnancům univerzity i široké veřejnosti.

V rámci aktivit směřujícím k posluchačům Univerzity třetího věku, ale i ostatním seniorům se soustředí především na individuální poradenství, při kterém  profesionální psycholog může pomoci překonat osobní a rodinné obtíže.

Může se jednat například o:

- problémy spojené se specifickými obtížemi vycházející z určitého hendikepu (zdravotního, pohybového, smyslového, sociálního aj.),

- problémy spojené s duševním zdravím (úzkostné stavy, depresivní poruchy, poruchy spánku apod.),

- partnerské a rodinné problémy.

 

V případě zájmu či dotazů prosím kontaktujte Poradenské centrum na pcentrum@mendelu.cz nebo volejte na 545 135 227.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: