KLUB U3V

 

V roce 2005 založili posluchači všech tří ročníků Univerzity třetího věku na Mendelově univerzitě v Brně KLUB U3V. Jeho cílem je soustředit aktivní posluchače U3V a vytvořit jim tvůrčí prostředí pro realizaci podnětů a zájmů, souvisejících přímo i nepřímo s výukou. Jeho posláním je, ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání, zajišťování mimopřednáškové činnosti pro posluchače U3V, tedy organizování vzdělávacích, poznávacích a kulturních akcí a návštěvy výstav, seminářů, zájezdů a exkurzí. Poprvé se KLUB U3V sešel 24.října 2005. Byl zvolen předseda KLUBU a stanovena odpovědnost jednotlivým členům za stanovené úkoly, tj. zapisovatel účasti a jednání, člen pro organizaci kulturních a ostatních akcí, člen pro práci s výpočetní technikou a člen pro materiální zajištění KLUBU. Členové KLUBU se schází v době výuky 1x za čtrnáct dní v době mimo výuku. Jednání KLUBU řídí předseda, na sestavování programu se podílejí aktivně všichni členové KLUBU. Ze všech jednání se pořizuje zápis, se stanovením konkrétních úkolů pro jednotlivé členy. Plnění je kontrolováno na příštím jednání.

 
 
 
 

Poděkování za organizaci setkání

Vednech 4. – 6. září 2019 se setkali zástupci Univerzity třetího věku z Technické univerzity ve Zvoleně, zástupci univerzit třetího věku z Polska, Španělska, Portugalska a Univerzity třetího věku MENDELU. Setkání bylo součástí projektu IDEMASAP 50+ probíhajícího v rámci programu Erasmus+.

Účastníci byli slavnostně uvítání v aule naší Alma mater, kde byla současně pro ně připravena výstava pořádaná Klubem U3V MENDELU. Neobyčejně zapůsobily fotografie Hany Fialové a Radky Kudlové, ruční výrobky z pedigu Heleny Bukáčkové, Jitky Bednářové, Jarmily Procházkové, patchworkové polštářky Drahomíry Prokešové, skleněné šperky Radky Kudlové. Jana Tučková překvapila výrobky z korálků. Dále byly vystaveny háčkované ozdoby, výrobky vzniklé drátováním, které přinesly účastnice setkání a z klubu absolventů U3V.

Pro zahraniční hosty byla zajištěna prohlídka Moravského krasu, Punkevních jeskyní, komentovaná prohlídka města Brna, řada workshopů, kde byly hosté seznámeni, jak se vyrábí vystavované předměty. Velmi hezký byl společný večer, na kterém zazněly písně všech národů, které se setkání zúčastnily. Zajímavá byla návštěva Zetoru.  Recipročně si zahraniční delegace s námi vyměnily informace ze studia na univerzitách třetího věku a současně ocenily činnost klubu U3V Mendelu.  

Poslední den došlo k loučení a k poznání, že věk, národnost, omezená znalost cizích jazyků nikomu nevadila a všichni jsme byli nadšeni a vděčni za organizaci akce.

Velmi poděkujeme pracovnicím Univerzity třetího věku MENDELU a dále všem účastnicím, které přispěly k hezky prožitým dnům a všem, kteří přispěli k poznání národů v Evropě, a tím toto naše prožití společných chvil přesáhlo hranice naší republiky a přispělo ke sjednocení národů v Evropě.

 

                                                                                                        Klub U3V Mendelu

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: